Duyệt theo bộ sưu tập Sách TK Tiếng Việt (Tất cả)
Sắp xếp :
Địa danh hành chính Thăng Long - Hà Nội (Từ đầu thế kỷ XIX đến nay) / B.s.: Nguyễn Thị Việt Thanh (ch.b.), Đào Thị Diến, Trần Thanh Hà...14-01-2021Khảo cứu về địa danh hành chính Thăng Long - Hà Nội gồm 4 giai đoạn: Địa danh hành chính Thăng Long - Hà Nội thế kỷ XIX, địa danh hành chính và đường phố Hà Nội thời kỳ thuộc Pháp, địa danh hành chính và đường phố Hà Nội giai đoạn 1945-1954 và giai đoạn sau năm 1954; giới thiệu bảng tra cứu địa danh các đơn vị hành chính khu vực Thăng Long - Hà Nội từ 1802 tới nay và tên gọi đường phố Hà nội thời kỳ Pháp thuộc
Sông hồ Hà Nội / B.s.: Đặng Văn Bào (ch.b.), Đào Đình Bắc, Nguyễn Hiệu, Đặng Kinh Bắc14-01-2021Tổng quan về sông hồ Hà Nội; nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới quá trình hình thành và phát triển hệ thống sông, hồ, suối, đầm Hà Nội; phân tích biến động lòng sông và những dòng sông cổ của Hà Nội
Dân cư Thăng Long - Hà Nội / Đỗ Thị Minh Đức, Nguyễn Viết Thịnh14-01-2021Khái quát sự hình thành cộng đồng dân cư ở khu vực Hà Nội; trình bày một số khái niệm về quy mô dân số và sự biến động dân số; cơ cấu dân số; phân tích một số khía cạnh về chất lượng cuộc sống; phân bổ dân cư; quần cư nông thôn; đô thị hoá và quần cư đô thị; vấn đề di dân ở Hà Nội từ giữa thập niên 1980 trở lại đây cùng một số khuyến nghị
Những làng nghề thủ công tiêu biểu của Thăng Long - Hà Nội / B.s.: Đinh Hạnh (ch.b.), Nguyễn Thị Liên, Đinh Cẩm Ly14-01-2021Giới thiệu về các làng nghề thủ công tiêu biểu và một số nghệ nhân tiêu biểu của Thăng Long - Hà Nội. Các yếu tố và điều kiện ảnh hưởng đến sự hình thành các làng nghề thủ công tiêu biểu. Quá trình hình thành các làng nghề thủ công tiêu biểu qua các thời kỳ lịch sử của Thăng Long - Hà Nội. Định hướng và các giải pháp phát triển làng nghề thủ công tiêu biểu của thủ đô Hà Nội giai đoạn 2015-2030
Các giải pháp kết cấu công trình ven biển thích ứng biến đổi khí hậu / Vũ Minh Tuấn (ch.b.), Nguyễn Viết Thanh, Nguyễn Thị Bạch Dương, Nguyễn Thành Trung14-01-2021Trình bày tổng quan về biến đổi khí hậu, các tham số thiết kế và tải trọng tác động, đê chắn sóng, kết cấu mềm bảo vệ bờ, kết cấu nổi bảo vệ bờ biển và bể cảng
Quy hoạch xây dựng và phát triển môi trường sinh thái đô thị - nông thôn / Lê Hồng Kế14-01-2021Trình bày hiện trạng kinh tế - xã hội, đô thị hoá và môi trường sinh thái đô thị - nông thôn, quá trình đô thị hoá, phân bố mạng lưới dân cư đô thị thời kỳ 2020 - 2030, môi trường sinh thái đô thị - nông thôn đặc trưng trong quá trình đô thị hoá và các biện pháp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững thời kỳ 2010 - 2030, tầm nhìn 2050
Sổ tay hướng dẫn quy hoạch mạng lưới cấp thoát nước đô thị / Phan Tiến Tâm (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Hương14-01-2021Hướng dẫn quy hoạch hệ thống cấp thoát nước đô thị: Xác định quy mô và giải pháp tổng thể cho các công trình đơn vị trong hệ thống cấp nước; quy hoạch mạng lưới cấp nước; những vấn đề cơ bản thiết kế hệ thống nước thải; tính toán thuỷ lực; thiết kế mạng lưới thoát nước tỷ lệ 1/2000; quy hoạch mạng lưới thoát nước tỷ lệ 1/500
Kiến trúc nhà ở nông thôn thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá / Nguyễn Đình Thi14-01-2021Trình bày quá trình phát triển kiến trúc nhà ở nông thôn sau hơn 30 năm đổi mới; yêu cầu và phân loại đối với kiến trúc nhà ở nông thôn thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá; cơ sở khoa học thiết kế kiến trúc nhà ở nông thôn thời kỳ này...
Làng cổ Hà Nội. B.s.: Lưu Minh Trị (ch.b.), Trịnh Văn Ban, Đặng Bằng...T2 / 14-01-2021a Khái quát về đặc trưng, phân loại làng Việt và văn hoá làng Việt; nghiên cứu thực trạng và giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản làng cổ Hà Nội; giới thiệu một số làng cổ tiêu biểu ở Hà Nội: Làng Mai Động, làng Nghi Tàm, Tây Hồ và Quảng Bá, làng Nhị Khê, làng Phù Đổng, làng Phù Xá Đoài, làng Tây Tựu...
Làng cổ Hà Nội. B.s.: Lưu Minh Trị (ch.b.), Trịnh Văn Ban, Đặng Bằng...T1 / 14-01-2021Khái quát về đặc trưng, phân loại làng Việt và văn hoá làng Việt; nghiên cứu thực trạng và giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản làng cổ Hà Nội; giới thiệu một số làng cổ tiêu biểu ở Hà Nội: Làng Bát Tràng, làng Bình Đà, làng Cổ Loa, làng Đại Mỗ, làng cổ ở Đường Lâm, làng Hoàng Mai...
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 1112