Duyệt theo bộ sưu tập Giáo trình (Tất cả)
Sắp xếp :
Giáo trình khởi sự kinh doanh / Nguyễn Ngọc Huyền, Ngô Thị Việt Nga (ch.b.), Nguyễn Thu Thuỷ04-04-2019Trình bày kiến thức về tư duy, phương thức, quy trình và chiến lược khởi sự kinh doanh; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để trở thành nghiệp chủ; hình thành, đánh giá và lựa chọn ý tưởng kinh doanh; lập kế hoạch kinh doanh; triển khai việc tạo lập doanh nghiệp; đảm bảo các nguồn lực cần thiết cho doanh nghiệp mới...
Giáo trình toán cao cấp cho các nhà kinh tế / Lê Đình Thuý (ch.b.), Nguyễn Quỳnh Lan04-04-2019Trình bày các nội dung cơ bản của toán học cao cấp về: Tập hợp, quan hệ và logic suy luận, không gian vectơ số học n chiều, ma trận và định thức, hệ phương trình tuyến tính, dạng toàn phương, hàm số và giới hạn, đạo hàm và vi phân, hàm số nhiều biến số...
Giáo trình giao dịch và đám phán kinh doanh / Hoàng Đức Thân (ch.b.), Phạm Thái Hưng, Phan Tố Uyên04-04-2019Khái quát những vấn đề cơ bản của giao dịch kinh doanh: nguyên lí, kĩ năng giao tiếp, tâm lí, văn hoá, kĩ năng đàm phán, tổ chức đàm phán kinh doanh thương mại
Giáo trình thương mại điện tử căn bản / Trần Văn Hoè (ch.b.), Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Đình Thọ02-04-2019Tổng quan về thương mại điện tử. Cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội của thương mại điện tử. Cơ sở hạ tầng pháp lý thương mại điện tử. Trang mạng và cơ sở dữ liệu của thương mại điện tử. An ninh thương mại điện tử... Các ứng dụng khác của thương mại điện tử
Giáo trình quản trị bán hàng / Nguyễn Khánh Trung (ch.b.), Võ Thị Ngọc Thuý02-04-2019Trình bày tổng quan về hoạt động bán hàng và quản trị bán hàng; dự báo và tồn kho trong hoạt động bán hàng; môi trường bán hàng của doanh nghiệp; sản phẩm và khách hàng trong hoạt động bán hàng; xây dựng đội ngũ, chiến lược, tổ chức kênh phân phối trong hoạt động bán hàng; tổ chức, thực hiện và kiểm tra bán hàng
Giáo trình thương mại điện tử căn bản / Nguyễn Văn Minh (ch.b.), Trần Hoài Nam, Chử Bá Quyết02-04-2019Trình bày một số kiến thức cơ bản về thương mại điện tử, các nội dung về thị trường, kết cấu hạ tầng, mô hình kinh doanh, giao dịch, thanh toán, vấn đề an toàn, các khía cạnh luật pháp, đạo đức và xã hội, dự án, những lĩnh vực ứng dụng của thương mại điện tử và tương lai của ngành kinh doanh này
Giáo trình hệ thống thông tin quản lý / Hàn Viết Thuận, Trương Văn Tú, Cao Đình Thi... ; Hàn Viết Thuận ch.b.02-04-2019 Lý thuyết cơ bản về hệ thống thông tin quản lý. Phân tích, thiết kế hệ thống, cài đặt hệ thống, hiệu quả kinh tế của hệ thống thông tin quản lí. các hệ thống thông tin trong kinh tế và thương mại. Các tính toán kinh tế. Sử dụng cơ sở dữ liệu trong hệ thống thông tin quản lí
Giáo trình thương mại di động / PGS.TS. Nguyễn Văn Minh02-04-2019Tổng quan về thương mại di động, cơ sở hạ tầng, ứng dụng, bảo mật và thanh toán trong thương mại di động
Giáo trình thanh toán trong thương mại điện tử / PGS. TS. Nguyễn Văn Thanh02-04-2019Trình bày khái quát về thương mại điện tử và thanh toán điện tử; các phương tiện thanh toán; hệ thống thanh toán; an ninh; lựa chọn giải pháp trong thanh toán điện tử
Giáo trình hệ thống thông tin quản lý / Đàm Gia Mạnh (ch.b.), Lê Việt Hà, Nguyễn Thị Hội...02-04-2019Tổng quan về hệ thống thông tin quản lý; nền tảng công nghệ thông tin trong hệ thống thông tin quản lý; xây dựng, quản lý hệ thống thông tin và các hệ thống thông tin trong doanh nghiệp
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 150