Duyệt theo bộ sưu tập Sách TK Tiếng Việt (Tất cả)
Sắp xếp :
Những gương mặt giáo sư Việt Nam: Tài năng-Trí tuệ-Nhân cách. Tập 630-09-2020Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn đất nước ta phải giàu mạnh, dân tộc ta phải thông thái, xã hội ta phải là một xã hội văn hóa cao. Muốn làm được như vậy xã hội ta phải sinh ra những con người tài đức.... Theo tài liệu công bố của hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước...
Con đường tiếp cận lịch sử. Trần Lâm Biền1, Con đường tiếp cận lịch sử / 23-09-2020Ông Trần Lâm Biền là người quê gốc ở Nam Định. Xứ Nam- Thành Nam có một truyền thuyết. Đại gia đình Trần Lâm vốn là họ Lâm. Vì một ai đó "khó nuôi" mà phải bán khoán cho "Đức Thánh Trần"..
Văn hóa dân gian Làng Vạn Ninh. Nguyễn Quang Vinh (Sưu tầm, biên khảo)Quyển 2 / 13-08-2020Sưu tầm một số bài chúc Thánh hội đình, các bài dâng hương, những giọng hát nhà tơ và hát múa cửa đình... được lưu truyền trong dân gian ở làng Vạn Ninh (thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh)
Văn hóa dân gian làng Vạn Ninh. Nguyễn Quang Vinh (Sưu tầm, biên khảo)Quyển 1 / 12-08-2020Khái quát về làng Vạn Ninh (thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) cũng như những đặc trưng về phong tục, tập quán, lễ hội dân gian, các ngành nghề truyền thống, tri thức dân gian, các giá trị văn hoá phi vật thể cùng những giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị của di sản. Sưu tầm một số bài hát nhà tơ, chúc Thánh hội đình và các bài dâng hương
Hôn nhân và gia đình của người Cơtu tại tình Quảng Nam / Đặng Thị Quốc Anh Đào10-08-2020Trình bày khái quát về người Cơ Tu tại Quảng Nam và đặc điểm tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội tỉnh Quảng Nam. Nghiên cứu cơ sở lý luận về hôn nhân và gia đình; các đặc điểm hôn nhân của người Cơ Tu; hệ thống thân tộc, phân loại, chức năng, quan hệ giữa các thành viên, nghi lễ... trong gia đình của người Cơ Tu
Tìm hiểu truyện Ba Phi vùng Tây Nam Cà Mau từ góc nhìn văn hoá Nam Bộ / Nguyễn Thị Nhung06-08-2020Giới thiệu về vùng đất Cà Mau - Miền Tây Nam Bộ- Môi trường hình thành và lưu truyền nguồn truyện Ba Phi. Nghiên cứu về đặc điểm nội dung và đặc điểm nghệ thuật của truyện
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 1109