Duyệt theo bộ sưu tập Sách TK Tiếng Việt (Tất cả)
Sắp xếp :
Tìm hiểu truyện Ba Phi vùng Tây Nam Cà Mau từ góc nhìn văn hoá Nam Bộ / Nguyễn Thị Nhung06-08-2020Giới thiệu về vùng đất Cà Mau - Miền Tây Nam Bộ- Môi trường hình thành và lưu truyền nguồn truyện Ba Phi. Nghiên cứu về đặc điểm nội dung và đặc điểm nghệ thuật của truyện
Tục thờ cây si / Bùi Huy Vọng06-08-2020Nghiên cứu biểu tượng cây si trong văn hoá và niềm tin dân gian Mường; đặc điểm nghi lễ làm vía kéo si lên mường trời của người Mường từ khâu chuẩn bị nghi lễ, đối tượng được thụ lễ, thần linh được mời, hình thức bố trí các mâm cúng đến tiến trình thực hiện nghi lễ. Từ đó nêu lên những giá trị văn hoá, nhân sinh quan qua nghi lễ làm vía kéo si trên trời của người Mường
Lễ hội dân gian người Việt ở Quảng Trị / Y Thi06-08-2020Giới thiệu về ý nghĩa nội dung và cách thức tổ chức một số lễ hội dân gian của người Việt ở Quảng Trị như lễ kỳ phước/đại tự cầu an, lễ hội chợ đình Bích La và lễ hội cầu ngư/cầu mùa, lễ hội đua thuyền...
Nghi lễ cộng đồng của người Xơ Teng ở huyện Tu Mơ Rông tỉnh Kon Tum / A Tuấn06-08-2020Tổng quan về người Xơ Teng ở huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. Giới thiệu một số nghi lễ cộng đồng quan trọng trong đời sống của người Xơ Teng hiện nay. Vai trò, sự biến đổi và những vấn đề đặt ra đối với nghi lễ cộng đồng người Xơ Teng
Di sản văn hóa phi vật thể Tỉnh Hưng Yên. Sưu tầm, biên soạn, giới thiệu / Vũ Tiến Kỳ; Hoàng Mạnh ThắngQuyển 2 : 06-08-2020Giới thiệu phong tục tập quán như phong tục tập quán theo vòng đời người, theo vòng đời cây và phong tục tập quán liên quan đến vòng tuần hoàn vũ trụ; nghi trình hội làng Hưng Yên.  
Văn hoá dân gian người Sán Dìu ở làng Quang Hanh (Nghiên cứu văn hoá) / Trần Quốc Hùng06-08-2020Giới thiệu khái quát về làng Quang Hanh xưa và nay, tổ chức cộng đồng làng, hoạt động sinh kế, văn hoá vật chất, văn hoá tinh thần của người Sán Dìu ở làng Quang Hanh nay là phường Quang Hanh thuộc thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Sự biến đổi của nhân vật thần thánh từ thần thoại đến cổ tích thần kỳ Việt Nam (Nghiên cứu) / Nguyễn Thị Dung06-08-2020Tổng quan chung tình hình nghiên cứu về nhân vật thần thánh từ thần thoại đến truyện cổ tích thần kỳ Việt Nam; những vấn đề lý thuyết về nhân vật thần thánh; khảo sát nhân vật thần thánh trong truyện thần thoại các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; quan niệm nghệ thuật về thế giới và con người thông qua nhân vật thần thánh từ trong thần thoại đến cổ tích thần kỳ Việt Nam; sự biến đổi của nhân vật thần thánh theo diễn trình tư duy nghệ thuật từ thần thoại đến cổ tích thần kỳ Việt Nam
Một số tục làm mụ của người Mường vùng Mường Lang (Phù Yên - Sơn La) (Sưu tầm, nghiên cứu). Lò Xuân Dừa; Trần Văn Phấn (Chủ biên)Tập 2 / 06-08-2020Giới thiệu nội dung các phong tục làm mụ của người Mường vùng Mường Lang, Sơn La: Tục làm lễ mụ vàng vèo xanh xao, tục làm lễ mụ dạo ngang đường, lễ mụ trốn đống ma, bói ma bằng ngọn rơm, lễ mụ quan sát và mụ sinh đức sinh tính, lễ mụ lứa tuổi thiếu niên
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 1108