Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Hỏi- đáp về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động,người lao động / Lê Thanh Nga
Hà Nội : Chính trị quốc tra - Sự thật, 2011
493 tr ; 15*21 tr
Lê Thanh Nga
743 câu hỏi và trả lời xoay quanh vấn đề quan hệ giữa doanh nghiệp và người lao động về quyền và nghĩa vụ
Đầu mục:1
       1 of 1