Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Hỏi- đáp về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động,người lao động / Lê Thanh Nga
Hà Nội : Chính trị quốc tra - Sự thật, 2011
493 tr ; 15*21 tr
Lê Thanh Nga
743 câu hỏi và trả lời xoay quanh vấn đề quan hệ giữa doanh nghiệp và người lao động về quyền và nghĩa vụ
Đầu mục:1
2
Pháp luật về quyền và nghĩa vụ của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân từ thực tiễn thực hiện tại huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên / Sùng Văn Sinh; NHDKH PGS.TS Phạm Hữu Nghị
H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2019
82 tr. ; A4
Sùng, Văn Sinh
1. Mục đích và phương pháp nghiên cứu: Mục đích của việc nghiên cứu đề tài là trên cơ sở làm rõ một số vấn đề lý luận về quyền và nghĩa vụ của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân; làm rõ các quy định của pháp luật quyền và nghĩa vụ của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cũng như làm rõ từ thực tiễn thưc hiện pháp luật về quyền và nghĩa vụ của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân; luận văn hướng đến mục đích đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về quyền và nghĩa vụ của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. 2. Kết quả nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu làm rõ một số vấn đề lý luận về quyền và nghĩa vụ của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, làm rõ thực trạng pháp luật về quyền và nghĩa vụ của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân. Sau đó, đã phân tích làm rõ thực tiễn thực hiện pháp luật về quyền và nghĩa vụ của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân. Qua đó đề xuất định hướng và giải pháp hoàn thiện để nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về quyền và nghĩa vụ của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân. 3. Kết luận và khuyến nghị: Luận văn có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn. Luận văn đã nêu các định hướng hoàn thiện, giải pháp hoàn thiện pháp luật về quyền và nghĩa vụ của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.
Đầu mục:2 Tài liệu số:1

3
Quyền và nghĩa vụ của công dân khi tham gia tố tụng dân sự / Biên soạn: Luật gia. Ngọc Hà
Hà Nội : Lao động Xã hội, 2007
211 tr. ; 21 cm

Quyền và nghĩa vụ của công dân khi tham gia Tố tụng dân sự; Một số văn bản pháp luật có liên quan.
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1