Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Giáo trình Luật kinh tế chuyên ngành / TS. Nguyễn Thị Yến
H. : Viện Đại học Mở Hà Nội, 2020
173 tr.
Nguyễn, Thị Yến

Tài liệu số:1

2
Giáo trình luật kinh tế chuyên ngành / TS. Nguyễn Thị Yến
H. : Hà Nội, 2021
140 tr. ; 16x24
Nguyễn, Thị Yến
Môn học luật kinh tế chuyên ngành dựa trển nền tảng những kiến thức cơ bản của môn luật Kinh tế Việt Nam, khai thác chuyên sau về một số nội dung cơ bản mà môn luật Kinh tế Việt Nam chưa đề cập đến. Đó là các nội dung về thủ tục gia nhập thị trường đối với doanh nghiệp kinh doanh trong một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện, về pháp luật đối với một số hợp đồng thương mại cụ thể, về pháp luật kiểm soát hành vi tapạ trung kinh tế trong một số lĩnh vực đặc thù, về thủ tục phá sản áp dụng đối với tổ chức tín dụng.
Đầu mục:80
       1 of 1