Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Giáo trình luật hình sự quốc tế / PGS.TS Nguyễn Thị Thuận; GVC Đỗ Mạnh Hồng
H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2019
336 tr.
Nguyễn, Thị Thuận

Tài liệu số:1

2
Giáo trình luật hình sự quốc tế / PGS.TS. Nguyễn Thị Thuận
H. : Hà Nội, 2021
196 tr. ; 16x24
Nguyễn, Thị Thuận
Giáo trình Luật Hình sự quốc tế của Trường Đại học Mở Hà Nội được biên soạn nhằm cung cấp cho người đọc những kiến thức lý luận chung về tội phạm quốc tế, tội phạm hình sự có tính quốc tế, vấn đề thẩm quyền tài phán trong luật Hình sự quốc tế cũng như những nội dung pháp lý trong hoạt động hợp tác quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm và thực tiễn của Việt Nam.
Đầu mục:80
       1 of 1