Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Văn hóa dân gian của người Khơ Mú tỉnh Điện Biên / Đặng Thị Oanh
H. : Mỹ Thuật, 2016
727 tr. ; 21cm
Đặng, Thị Oanh
Khái quát về người Khơ Mú ở Điện Biên; Văn hóa làm nương rẫy của người Khơ Mú. Đề cập đến văn hóa chăn nuôi gia súc, gia cầm; Tập quán săn bắt; Văn hóa làm nhà; Tập tục sinh đẻ, nuôi con thơ; Tập tục cưới xin; Tín ngưỡng dân gian của người Khơ Mú.
Đầu mục:1
       1 of 1