Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Xứ Thanh những sắc màu văn hóa : Nghiên cứu văn hóa
H. : Hội Nhà Văn, 2017
383 tr. ; 21 cm
Trần, Thị Liên
Tập hợp những phần viết về không gian văn hóa (thành Tây Đô, vùng Thái Thường Xuân, vùng Mường Bá Thước), làng nghề ở Thanh Hóa; bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số xứ Thanh (Mường, Thái, Thổ,...); những biểu hiện văn hóa: văn học dân gian, lễ hội cổ truyền, nghề thủ công truyền thống, truyền thuyết, huyền tích...về đất và người Thanh Hóa trong lịch sử cũng như đương đại.
Đầu mục:1
       1 of 1