Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Văn hóa dân gian miền đất Võ / Nguyễn Thanh Mừng
H. : Sân Khấu, 2017
125 tr. ; 21 cm
Nguyễn, Thanh Mừng
Giới thiệu về đất võa trời văn, những nghi lễ; chỉ thêu nên cấm, tư duy Bình Định và sứ mệnh văn hóa của song nước vùng kinh thành xưa ở Bình Định.
Đầu mục:1
       1 of 1