Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Mưu lược trong kinh doanh / Hoàng Văn Tuấn, Trần Huyền My
Hà Nội : Văn Hóa - Thông tin, 2002
531tr, ; 19cm.
Hoàng, Văn Tuấn (Biên dịch)
Cuốn sách này giới thiệu 36 mưu kế của các bậc hiền triết cổ đại Trung Hoa.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1