Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Giáo trình luật tố tụng hình sự Việt Nam / TS. Mai Thanh Hiếu
H. : Hải Phòng, 2021
328 tr. ; 16x24
Mai, Thanh Hiếu

Đầu mục:80
2
Hành nghề luật sư trong vụ án hình sự / LS. TS Phan Trung Hoài
Hà Nội : Tư pháp, 2012
704tr. ; 24 cm
Phan, Trung Hoài

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:10) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Kỹ năng hoạt động dành cho luật sư trong vụ án hình sự / Nguyễn Ngọc Chí
H. : Chính trị Quốc gia sự thật, 2019
127 tr. ; 21 cm
Nguyễn, Ngọc Chí
Khái quát về tranh tụng và những yêu cầu chung về tranh tụng ở Việt Nam; kỹ năng hoạt động của luật sư trong trao đổi với khách hàng, thân chủ, kỹ năng thu thập, kiển tra, đánh giá chứng từ, tham gia một số hoạt động điều tra và làm việc với người tiến hành tố tụng, nghiên cứu hồ sơ, soạn thảo bản bào chữa, bản bảo vệ, kỹ năng tranh tụng tại phiên toà
Đầu mục:5
       1 of 1