Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Hành nghề luật sư trong vụ án hình sự / LS. TS Phan Trung Hoài
Hà Nội : Tư pháp, 2012
704tr. ; 24 cm
Phan, Trung Hoài

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:14) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1