Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Nghiên cứu kỹ thuật điều khiển vận hành, duy trì vị trí và tư thế của vệ tinh trên quĩ đạo địa tĩnh / Đặng Quốc Chính, GVHD: TS Đặng Hải Đăng
H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2011
119tr. ; A4
Đặng, Quốc Chính

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Những vấn đề pháp lý và thực tiễn vận hành đồng tiền chung Châu Âu (Euro) / Nguyễn Thị Hoài Phương, GVHD: ThS. Phạm Hồng Hạnh
Hà Nội : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2015
62tr. ; A4
Nguyễn, Thị Hoài Phương

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
3
Quy trình vận hành hệ thống kênh tưới / Trần Văn Sửu
H. : Xây dựng, 2015
109tr. : minh hoạ ; 24cm
Trần, Văn Sửu
Giới thiệu hệ thống kênh, các cấp kênh, các hình thức lấy nước của kênh, quy trình vận hành của hệ thống kênh và điều kiện để một hệ thống kênh vận hành đúng quy trình
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
       1 of 1