Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Nghiên cứu lựa chọn dung môi và các điều kiện cần thiết để chiết tách Anthocyanins từ bắp cải tím / Lê Thanh Tùng, GVHD: Cao Văn Hùng
H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2008
66tr. : hình ảnh ; A4
Lê, Thanh Tùng

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1