Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
101 bí quyết đàm phán / Peter B. Stark, Jane Flaherty ; Biên dịch: Mạnh Linh, Minh Đức
Hà Nội : Văn hóa thông tin, 2004
271 tr. ; 19 cm
Stark, Peter B.

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
3-D negotiation: Powerful tools to change the game in your most important deals / David A. Lax
Boston : Harvard Business School Pres, 2006
286 p. ; 25 cm
Lax, David A.

Đầu mục:2
3
Bạn có thể đàm phán bất cứ điều gì / Herb Cohen ; Nguyễn Vũ Thành, Minh Khôi dịch
H. : Lao động xã hội, 2014
327 tr. ; 21 cm
Cohen, Herb

Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:7) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Giáo trình đàm phán thương mại quốc tế / PGS.TS.NGUT Nguyễn Văn Hồng (Chủ biên)
H. : Thống kê, 2012
173 tr. : Bảng ; 21 cm
Nguyễn, Văn Hồng
Trình bày những vấn đề chung nhất về đàm phán thương mại quốc tế, các yếu tố ảnh hưởng đến đàm phán quốc tế, các phương thức, chiến thuật và kỹ năng đàm phán thương mại quốc tế, các giai đoạn và kế hoạch đàm phán thương mại quốc tế, các đặc trưng văn hoá khi tiến hành đàm phán với các đối tác điển hình trong thương mại quốc tế
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Giáo trình giao dịch và đàm phán kinh doanh / GS. TS Hoàng Đức Thân
Hà Nội : Thống Kê, 2006
346 tr. ; 21 cm
Hoàng, Đức Thân

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

       1  2  3 of 3