Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Đạo đức nghề nghiệp luật sư : Song ngữ Việt - Anh
Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1998
98 tr. ; 19 cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Hướng dẫn khởi nghiệp với nghề luật sư : Tái bản có sửa chữa và bổ sung / Luật sư Nguyễn Hữu Phước
TPHCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
559 tr. : Hình vẽ, bảng ; 23 cm
Nguyễn, Hữu Phước

Đầu mục:6
       1 of 1