Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
2
Một số vấn đề về chính sách giáo dục ở vùng cao miền núi phía Bắc Việt Nam / Nguyễn Ngọc Thanh (Chủ biên)
H. : Khoa học xã hội, 2012
259tr. : Bảng ; 21cm
Nguyễn, Ngọc Thanh
Đặc điểm vùng cao miền núi phía Bắc Việt Nam. Chính sách xây dựng cơ sở vất chất trong giáo dục, chương trình giảng dạy và sách giáo khoa. Chính sách giáo dục về phát triển nguồn nhân lực. Một số kiến nghị và giải pháp
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

3
Phát triển văn hóa trong thời kỳ đổi mới : Thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa / PGS. TS. Đinh Xuân Dũng chủ biên
Hà Nội : Nxb. Thời đại, 2011
511 tr. ; 21 cm
Đinh, Xuân Dũng

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Thế ứng xử xã hội cổ truyền của người Việt châu thổ Bắc bộ qua một số ca dao - tục ngữ / Trần Thúy Anh
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004
182 tr. : hình ảnh ; 21 cm.
Trần, Thúy Anh
Một số khái niệm cơ bản xung quanh thế ứng xử xã hội cổ truyền của người Việt châu thổ Bắc Bộ và thế ứng xử của họ qua ca dao tục ngữ. Mấy nhận xét về thế ứng xử xã hội cổ truyền này
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch của dải ven biển Bắc Bộ : Tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch của dải ven biển Bắc Bộ / Nguyễn Thị Than
H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2001
99tr. ; A4
Nguyễn, Thị Thanh Huyền

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2 of 2