Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Nhà ở cao tầng trong đô thị (Sử dụng - Những nguy cơ tiềm ẩn - Giải pháp) / Nguyễn Huy Hoàng
H. : Xây dựng, 2022
150 tr. ; 21 cm
Nguyễn, Huy Hoàng

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:1)
2
Những vấn đề cơ bản về Kinh tế đầu tư và thiết kế xây dựng. / GS.TS. Nguyễn Văn Chọn
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 1998
335 tr ; 27 cm
Nguyễn, Văn Chọn

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Tối ưu hóa thiết kế để hạ giá thành nhà ở chung cư đô thị / Bộ Xây dựng - Tổng Công ty tư vấn Xây dựng Việt Nam
H. : Xây dựng, 2014
127tr. : minh họa ; 27cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Xây dựng Website công ty thiết kế xây dựng / Vũ Huy Phưởng, Thạc Bình Cường
H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2011
64 tr. ; A4
Vũ, Huy Phưởng

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1