Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
H. : Chính trị Quốc gia, 2014


Giới thiệu nội dung luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2013 với những qui định chung và qui định cụ thể về phương pháp tính thuế, ưu đãi thuế cùng các điều khoản thi hành và các văn bản liên quan
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Áp dụng pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản ở Việt Nam và một số kiến nghị / Nguyễn Khánh Hưng, GVHD: TS. Nguyễn Văn Tuyến
H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2014
58tr. ; A4
Nguyễn, Khánh Hưng

Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Đánh giá những điểm mới nổi bật trong luật sửa đổi, bổ sung luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2013 và giải pháp đảm bảo thực hiện / Trần Thị Hải, GVHD: ThS. Trần Vũ Hải
Hà Nội : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2014
53tr ; A4
Trần, Thị Lan

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Hoàn thiện pháp luật về thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất / Nguyễn Minh Nguyệt, GVHD: TS. Nguyễn Thị Nga
Hà Nội : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2014
52tr ; A4
Nguyễn, Minh Nguyệt

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014 / Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh
H. : Chính trị Quốc gia, 2015
91tr. ; 19cm

Giới thiệu nội dung luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014 với những qui định chung và qui định cụ thể về phương pháp tính thuế, ưu đãi thuế cùng các điều khoản thi hành
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2 of 2