Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bình Luận Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự ,Luật Trọng Tài Thương Mại và Thực Tiễn Xét Xử / Tưởng Duy Lượng
Hà Nội : Tư Pháp, 2016
686 tr ; 24 cm
Tưởng Duy Lượng
Nhằm giúp các thương nhân và những độc giả quan tâm có được những hiểu biết sâu sắc hơn về pháp luật trọng tài thương mại,cũng như những quy định của Bộ Luật tố tụng dân sự có liên quan ,góp phần nâng cao chất lượng giải quyết,phát triển phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài ,để pháp luật trọng tài thương mại,pháp luật dân sự là công cụ pháp lý hữu hiệu thuc đẩy giao lưu dân sự,tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội.
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:4)
2
Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 / Nguyễn Ngọc Anh (ch.b.), Trần Quang Tiệp, Trần Vi Dân...
H. : Chính trị Quốc gia, 2012
703tr. ; 24cm
Nguyễn, Ngọc Anh
Bình luận về nội dung của từng điều luật và những điều luật mới được bổ sung trong Bộ luật tố tụng hình sự đã được sửa đổi năm 2003 gồm: những quy định chung, khởi tố, điều tra vụ án hình sự và quyết định việc truy tố, xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm, thi hành bản án và quyết định của toà án, xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật, pháp luật đặc biệt và hợp tác quốc tế
Đầu mục:2
3
Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015 / Trần Văn Biên;Đinh Thế Hưng
Hà Nội; : Hồng Đức;, 2016 ;
479 tr ; 28 cm;
TS.Trần Văn Biên;Ths Đinh Thế Hưng
Các tác giả dựa vào những quy định trong Bộ Luật Tố Tụng Hình sự năm 2015 để bình luận về nội dung của từng điều Luật . Điều đặc biệt hơn ,đó là phần bình luận của những điểm mới được sửa đổi ,bổ sung so với Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2003.
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:25)
4
Bình Luận Khoa Học Luật Tố Tụng Hành Chính năm 2015
TP.HCM : Lao Động, 2016
575 tr; 28 cm
Luật Gia : Nguyễn Ngọc Điệp
Nhằm giúp bạn đọc nói chung,những người làm công tác pháp luật nói riêng thuận tiện trong việc tìm hiểu ,nghiên cứu và áp dụng Luật Tố Tụng Hành Chính năm 2015.
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:2)
5
Bình Luận Khoa Học Tố Tụng Hành Chính Năm 2015 / PGS.TS.Vũ Thư
Hà Nội : Hồng Đức, 2016
399 tr ; 28 cm
PGS.TS.Vũ Thư-ThS.Lê Thương Huyền

Đầu mục:1
       1  2  3  4  5 of 5