Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bách khoa toàn thư về kinh tế học và khoa học quản lý / A.Silem; Nguyễn Thị Minh Tú, Đỗ Đức Nhuận, Phạm Thu Thủy dịch
Hà Nội : Lao động xã hội, 2005
710 tr ; 21 cm
Silem, A.
Bách khoa tòa thư về kinh tế với 100 chủ đề và hơn 2000 khái niệm...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bài tập kinh tế học = : Economics workbook / Peter Smith, David Begg
Hà Nội : Giáo dục, 1995
369 tr. ; 24 cm
Smith, Peter
tài liệu cung cấp các bài tập về kinh tế học
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Bài tập kinh tế học vĩ mô / Damian Ward; David Begg
Hà Nội : Thống kê, 2009
159tr ; 24cm
Damian Ward
Cuốn sách này đề cập đến mục tiêu nghiên cứu, nội dung cần nắm được, kiểm tra nhanh kiến thức bằng câu hỏi đúng/sai, tìm những thuật ngữ phù hợp với khái niệm, ứng dụng các kiến thức đã học vào bài tập thông thường,bài tập tình huống, sau cùng là câu hỏi tư duy nhằm cũng cố kiến thức đã học cho sinh viên và giúp sinh viên nắm bắt được tình hình biến động của nền kinh tế thế giới.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Bài tập kinh tế học vi mô : Dành cho sinh viên khối quản trị kinh doanh / TS. Nguyễn Đại Thắng
H. : Giáo dục Việt Nam, 2011
168 tr. ; 24 cm
Nguyễn, Đại Thắng

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

5
Bài tập kinh tế vĩ mô 1 / PGS.TS. Nguyễn Văn Công
Hà Nội : Lao động, 2007
159 tr ; 21 cm
Nguyễn, Văn Công

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9 of 9