Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
100 ý tưởng bán hàng hay nhất mọi thời đại / Ken Langdon
H. : Lao động xã hội, 2014
227tr. ; 21cm
Langdon, Ken

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
2
101 ý tưởng bán hàng / Thu Hà, Thạch Thảo
Hà Nội : Lao động xã hội, 2012
187 tr. ; 21 cm
Thu Hà

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Aligning strategy and sales: The choices, systems, and behaviors that drive effective selling
Boston : Harvard Business Review Press, 2014
313 p. ; 24 cm
Cespedes, Frank V.

Đầu mục:1
4
Bán hàng thông minh qua điện thoại & internet / Josiane Chriqui Feigon ; Phạm Minh Tâm dịch
Hà Nội : Lao động xã hội, 2011
403 tr. ; 21 cm
Chriqui Feigon, Josiane
Thăm dò và vượt qua những trở ngại và "người gác cổng" để đến được với người ra quyết định và người mua tiềm năng, biến thất bại thành thành công và doanh
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Bán hàng và quản trị bán hàng / David Jobber, Geoff Lancaster, BA. Trần Đình Hải (Biên soạn)
Hà Nội : Thống kê, 2002
678ttr. ; 21cm
Jobber, David
Cuốn sách trình bày về sự phát triển và vai trò của bán hàng trong tiếp thị, hành vi mua sắm của người tiêu dùng, các chiến lược và kỹ thuật bán hàng...
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 14