Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Các biểu mẫu nhân sự khó tìm liên quan đến Pháp luật lao động / Luật sư Nguyễn Hữu Phước
TPHCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2019
766 tr. ; 23 cm
Nguyễn, Hữu Phước

Đầu mục:6
2
Hướng dẫn mới nhất hệ thống biểu mẫu mẫu soạn thảo văn bản năm 2008
Hà Nội : Văn hoá thông tin, 2008
599 tr. ; 28 cm

Tài liệu cung cấp các qui định và hướng dẫn soạn thảo các văn bản quản lý hành chính, kí kết các loại hợp đồng, các biểu mẫu...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1