Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Giáo trình luật hành chính và tài phán hành chính việt nam / Học viện hành chính quốc gia
Hà Nội : Nxb Giáo dục, 2005
325 tr ; 21 cm
Học viện hành chính quốc gia
Khái quát chung về luật hành chính Việt Nam; Chủ thể của luật hành chính Việt Nam; Cưỡng chế hành chính và trách nhiệm hành chính, kiểm soát đối với hoạt động hành chính nhà nước, tài phán nhà nước
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Giáo trình luật hành chính Việt Nam / TS. Nguyễn Thị Thủy
H. : Hải Phòng, 2021
332 tr. ; 16x24
Nguyễn, Thị Thủy

Đầu mục:80
       1 of 1