Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bố cục kiến trúc công trình công nghiệp / TS.KTS. Nguyễn Nam
H. : Xây dựng, 2011
119tr. ; 24cm
Nguyễn, Nam

Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
Các phương pháp thi công xây dựng / PGS.TS. Ngô Văn Quỳ
Hà Nội : Nxb. Xây dựng, 2005
316 tr. ; 25 cm
Ngô, Văn Quỳ
Sơ lược về lịch sử một số vấn đề cần quan tâm của các phương pháp thi công xây dựng; Những phương pháp thi công xây dựng phần ngầm các công trình xây dựng, phương pháp thi công các loại cọc trong xây dựng; Những phương pháp thi công xây dựng phần thân các công trình bê tông cốt thép
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Cơ học đất ứng dụng và tính toán công trình trên nền đất theo trạng thái giới hạn / Giáo sư tiến sĩ địa kỹ thuật Phan Trường Phiệt
Xây dựng, 2010
571 tr. ; 27 cm
Phan, Trường Phiệt

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

4
Đo đạc xây dựng công trình / PGS.TS Phạm Văn Chuyên
H. : Xây dựng, 2014
274tr. : hình vẽ ; 27cm
Phạm Văn Chuyên
Nội dung sách gồm có: đo đạc xác định những số liệu cần thiết cho công trình, đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ lớn, đo vẽ mặt cắt địa hình, đo đạc bố trí xây dựng công trình ở ngoài thực địa, đo vẽ hoàn công, quan trắc biến dạng công trình
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Hướng dẫn giải bài tập và đồ án kết cấu công trình / Nguyễn Ngọc Huệ, Nguyễn Hải Hưng
H. : Xây dựng, 2014
188tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm
Nguyễn Ngọc Huệ
Trên cơ sở hệ thống, tóm tắt lý thuyết cơ bản của bê tông cốt thép, thép, gỗ; cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quan khi thực hiện các bài toán tính cốt thép cho từng loại cấu kiện với các dạng cơ bản
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5 of 5