Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
36 Bài thực hành Lập bảng vẽ kiến trúc bằng máy tính / Nguyên Phương
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Thanh niên, 2003
239tr. ; 21cm
Nguyên, Phương

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Âm học kiến trúc : âm học đô thị / PGS. TS. Phạm Đức Nguyên
Hà Nội : Nxb Xây Dựng, 2008
362tr. : hình vẽ ; 24cm
Phạm, Đức Nguyên

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
4
Bàn về vấn đề dân tộc và hiện đại trong kiến trúc Việt Nam / Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội - Trung tâm nghiên cứu kiến trúc
H. : Xây dựng, 1999
102tr. : minh họa ; 27cm


Đầu mục:11 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Bảo tàng Hà Nội / Hoàng Đình Chiến, GS.TS.KTS. Nguyễn Đức Thiềm
H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2002
50 tr. : Hình ảnh, bản vẽ ; A4
Hoàng, Đình Chiến

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 41