Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Autocad R.12 : Dùng trong thiết kế nội thất và qui hoạch không gian / KS. Trương Văn Thiện
Tp HCM. : Nxb Trẻ, 1997
653 tr. ; 24 cm
Trương, Văn Thiện

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Các bài nghiên cứu lý luận phê bình dịch thuật kiến trúc / Đặng Thái Hoàng. T.3
H. : Xây dựng, 2005
421tr. : hình vẽ ; 24cm
Đặng, Thái Hoàng
Các bài nghiên cứu, lý luận về lý thuyết và các hình thức kiến trúc như: ký hiệu học kiến trúc, kiến trúc hiện đại mới, chủ nghĩa hậu hiện đại trong kiến trúc, kiến trúc high-tech, kiến trúc đô thị của các thành phố...
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Cơ sở sinh thái cảnh quan trong kiến trúc cảnh quan và quy hoạch sử dụng đất bền vững / Nguyễn An Thịnh
H. : Xây dựng, 2014
130tr. : minh họa ; 24cm
Nguyễn An Thịnh
Trình bày những vấn đề cơ bản về khái niệm, lịch sử ra đời và phát triển của sinh thái cảnh quan, mô hình sinh thái học về các yếu tố kiến trúc cảnh quan, metric cảnh quan, kiến trúc cảnh quan đa chức năng, kiến trúc phục hồi cảnh dựa trên các nguyên lý sinh thái cảnh quan về quá trình không gian gây biến đổi cảnh quan, kiến trúc cảnh quan và ecotone theo mô hình động lực nguồn - đích

4
Đô thị học : Những khái niệm mở đầu / Trương Quang Thao
H. : Xây dựng, 2011
402tr. : hình vẽ ; 21cm
Trương Quang Thao
Khái quát về lịch sử hình thành và phát triển của tư duy và thực hành về đô thị. Những khái niệm mở đầu về: đô thị, đô thị hoá, lối qui hoạch, nhà qui hoạch

5
Giáo trình cây xanh đô thị / TS.KTS. Phạm Anh Dũng (ch.b), ThS.KS. Lê Tiến Tâm
H. : Xây dựng, 2012
128tr. : minh họa ; 27cm
Phạm, Anh Dũng
Một số khái niệm cơ bản về cây xanh đô thị. Phương pháp quy hoạch và thiết kế cây xanh đô thị. Quy trình triển khai vấn đề phát triển cây xanh đô thị

       1  2  3  4  5  6  7  8  9 of 9