Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
20 thói quen làm thay đổi cuộc đời / Hà Tự Hổ; Dương Quốc Anh
H. : Lao động - xã hội, 2004
502tr. ; 21 cm
Hà, Tự Hổ
Giới thiệu 20 cách ứng xử với cuộc sống để tạo cho bản thân một cuộc sống vui vẻ, khỏe mạnh và hạnh phúc như: hài hước, sức khỏe, nghỉ ngơi, tự tin, quản lý tốt túi tiền của mình và gia đình, biết lắng nghe và học tập qua sách vở...
Đầu mục:1
2
Bài giảng môn xã hội học đô thị / Nguyễn Huy Hoàng
H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2022
22 tr. ; A4
Nguyễn, Huy Hoàng

Tài liệu số:1
3
Báo cáo phát triển thế giới 2007 - phát triển và thế hệ kế cận / Dịch: Vũ Cương, Lê Kim Tiên, Nguyễn Nữ Hoàng Chi... ; Vũ Cương hiệu đính
Hà Nội : Văn hóa thông tin, 2006
427 tr : hình vẽ ; 27 cm

Những ưu tiên trong hành động của chính phủ các nước trong phát triển vốn con người của giới trẻ trên các lĩnh vực học tập, làm việc, sống lành mạnh, xây dựng gia đình và thực hiện nghĩa vụ công dân
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Bảo trợ xã hội = : Báo cáo chung của các nhà tài trợ tại Hội nghị tư vấn các nhà tài trợ cho Việt nam
Hà Nội, Hội nghị tư vấn các nhà tài trợ Việt Nam 2007 :Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Đô thị trong thế giới toàn cầu hoá (Sách tham khảo) : = quản trị nhà nước, thành tích hoạt động và tính bền vững / Léautier, Frannie A.
Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2006
170tr. : Biểu đồ ; 27 cm
Léautier, Frannie A.
Trình bày những vấn đề liên quan đến việc bảo đảm cho các thành phố, đô thị phát triển trong xu thế toàn cầu hoá hiện nay. Nêu lên vai trò, sự tác động của chính sách đối với quản lí có hiệu quả, các thành phố, đô thị và mối liên hệ giữa toàn cầu hoá, đô thị hoá, quản lí nhà nước, phương hướng giải quyết để đảm bảo đô thị phát triển bền vững
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 10