Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
2
Công tác quốc phòng an ninh : Lưu hành nội bộ
Hà Nội : Nxb ĐH Kinh tế quốc dân, 2009
231 tr. ; 21 cm
Đại học Kinh tế quốc dân
Trình bày về công tác quốc phòng. Giới thiệu một số nội dung cơ bản về xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia. Công tác an ninh với vấn đề về dân tộc, tôn giáo, bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội: xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc và đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Giáo dục quốc phòng / Trường đại học Bách khoa Hà Nội. Tập 1
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2008
204 tr. ; 24 cm.

Trình bày một số nội dung cơ bản về đường lối quân sự của Đảng, công tác quốc phòng trong sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, phòng chống chiến lược diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Giáo dục quốc phòng / Trường đại học Bách khoa Hà Nội. Tập 2
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2008
208 tr. ; 24 cm.

Trình bày một số nội dung cơ bản về đường lối quân sự của đảng, công tác quốc phòng trong sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, một số nội dung cần thiết về kỹ thuật, chiến thuật bộ binh và các kiến thức cần hiểu biết khác về băng bó, cấp cứu, chuyển thương, kỹ thuật sử dụng súng...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Giáo trình công tác quốc phòng, quân sự địa phương : Dùng cho đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh / Kiều Hữu Hải
H. : Giáo dục Việt Nam, 2017
195 tr. ; 24 cm
Kiều, Hữu Hải
Đề cập đến các nội dung về công tác quốc phòng – quân sự địa phương ở cơ sở trong tình hình mới; xây dựng lực lượng vũ trang địa phương; xây dựng xã, huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc; hoạt động tác chiến của lực lượng vũ trang địa phương trong khu vực phòng thủ huyện; chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của chỉ huy trưởng xã, phường, thị trấn; tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và một số vấn đề cơ bản về xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên ở cơ sở
Đầu mục:5
       1  2  3 of 3