Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Các phương thức tích hợp IP trên quang và ứng dụng cho mạng viên thông dường trục của VNPT
H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội 2015
87 tr. ; A4
Phạm, Thị Liên

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Cơ sở kỹ thuật siêu cao tần / Kiều Khắc Lâu
Hà Nội : Giáo dục, 2006
247 tr. ; 27 cm
Kiều, Khắc Lâu
Trình bày các quá trình lan truyền sóng siêu cao tần trong các loại đường truyền phổ thông; quá trình giao động điện tử ở dải siêu cao tần trong các mạch dao động cộng hưởng khác nhau; phương pháp phân tích tổng hợp, tính toán các tham số ngoài cơ bản của các phần tử tuyến siêu cao tần
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Công nghệ mạng MAN-E và ứng dụng trên mạng Viễn thông Hà Nội / Dương Hữu Dũng; GVHD: TS. Nguyễn Hoàng Dũng
H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội 2015
62 tr. ; A4
Dương, Hữu Dũng

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Giáo trình Hệ thống Viễn thông / Hoàng Văn Võ; Nguyễn Văn Sơn
H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2020
335 tr. ; A4
Hoàng, Văn Võ

Tài liệu số:1

5
Giáo trình Toán chuyên ngành : Dùng cho sinh viên ngành Điện tử - Viễn thông / TS. Vũ Gia Tê, TS. Lê Bá Long
Hà Nội : Bưu điện, 2006
235 tr. ; 24 cm
Vũ, Gia Tê
Sách gồm 4 chương được trình bày cơ bản, ngắn gọn giúp người đọc nắm bắt và vận dụng được các khái niệm, định lý và kết quả tóan học một cách dễ dàng hơn.
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6 of 6