Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
“Nghiên cứu, tìm hiểu mô hình phân lớp câu hỏi và ứng dụng trên hệ thống hỗ trợ sinh viên của Viện Đại học Mở Hà Nội / Nguyễn Thị Khánh Quyên; NHDKH TS Đinh Tuấn Long
H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2017
64 tr. ; A4
Nguyễn, Thị Khánh Quyên
Cấu trúc đề tài: Nội dung của đề tài gồm phần mở đầu và 3 chương chính:  Chương 1: Tổng quan về phân lớp câu hỏi Trong chương này sẽ giới thiệu về hệ thống hỏi đáp, trình bày tổng quan về bài toán phân lớp câu hỏi, cách tiếp cận bài toán câu hỏi và các đặc trưng phân lớp câu hỏi.  Chương 2: Một số mô hình phân lớp câu hỏi và giải thuật Chương này sẽ trình bày tổng quan về các cách tiếp cận bài toán câu hỏi, một số mô hình phân lớp câu hỏi và các giải thuật học máy sử dụng trong bài toán phân lớp câu hỏi.  Chương 3: Thực nghiệm và đánh giá Ứng dụng mô hình phân lớp câu hỏi, trình bày các kết quả thực nghiệp khi áp dụng mô hình phân lớp câu hỏi với dữ liệu câu hỏi thực nghiệm tại hệ thống hỗ trợ sinh viên Viện Đại học Mở Hà Nội, trình bày những đánh giá và kết luận sau thực nghiệm Kết luận và hướng phát triển:  Kết luận: Kết quả thực nghiệm cho thấy việc ứng dụng mô hình phân lớp câu hỏi đem lại hiệu quả trong hệ thống hỏi đáp. Tuy nhiên việc lựa chọn các chiến lược hay mô hình phân lớp để mang lại hiệu suất cao nhất thì không phải là một vấn đề đơn giản.  Hướng phát triển: Nghiên cứu mở rộng về đề tài phân lớp câu hỏi và tăng thêm số lượng câu hỏi huấn luyện để làm giàu thêm các đặc trưng cho từng câu hỏi trong bộ dữ liệu huấn luyện và bộ dữ liệu kiểm tra. Bên cạnh đó tác giả sẽ tiến hành thử nghiệm thêm các thuật toán khác nhau để có thể tìm ra được thuật toán phù hợp hơn trong ứng dụng phân lớp câu hỏi tại hệ thống hỗ trợ sinh viên của Viện Đại học Mở Hà Nội.
Đầu mục:2 Tài liệu số:1

2
An ninh trong hệ thống thông tin di động / Nguyễn Văn Hùng, GVHD:TS Phạm Công Hùng
H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2012
96tr. ; A4
Nguyễn, Văn Hùng

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
3
Áp dụng hệ thống quản lý ISO 22000:20005 cho nhà máy dầu ăn nguyên bình / Nguyễn Thị Huệ. GVHD: Vũ Hồng Sơn
H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2009
152tr. ; A4
Nguyễn, Thị Huệ

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
5
Bài tập Điều khiển tự động / Nguyễn Công Phương
H. : Khoa học và kỹ thuật, 2007
447tr.
Nguyễn, Công Phương

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 31