Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
2
Chiến thuật chiến lược quân sự Hồ Chí Minh / Đỗ Hoàng Linh; Nguyễn Văn Dương (Sưu tầm và biên soạn)
H. : Chính trị Quốc Gia, 2011
344 tr. ; 21 cm
Đỗ, Hoàng Linh

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
3
Đại tướng Võ Nguyên Giáp chân dung một huyền thoại / Nhiều tác giả
H. : Đồng Nai, 2013
496 Tr. ; 27 cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Giáo dục quốc phòng / Trường đại học Bách khoa Hà Nội. Tập 1
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2008
204 tr. ; 24 cm.

Trình bày một số nội dung cơ bản về đường lối quân sự của Đảng, công tác quốc phòng trong sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, phòng chống chiến lược diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Giáo dục quốc phòng / Trường đại học Bách khoa Hà Nội. Tập 2
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2008
208 tr. ; 24 cm.

Trình bày một số nội dung cơ bản về đường lối quân sự của đảng, công tác quốc phòng trong sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, một số nội dung cần thiết về kỹ thuật, chiến thuật bộ binh và các kiến thức cần hiểu biết khác về băng bó, cấp cứu, chuyển thương, kỹ thuật sử dụng súng...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3 of 3