Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
109 bài luyện dịch Anh - Việt / Nguyễn Thuần Hậu
TP Hồ Chí Minh : Nxb TP Hồ Chí Minh, 2002
297 tr. ; 21 cm
Nguyễn, Thuần Hậu

Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:7) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
120 bài luyện dịch Việt - Anh / Vương Các
Hà Nội : Nxb Thanh Niên, 2004
199 ; 20 cm
Vương, Các

Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
333 truyện cười bốn phương : Song ngữ Anh - Việt / Vũ Đình Phòng
Hà Nội : Nxb Thế Giới, 1995
292 tr. ; 19 cm
Vũ, Đình Phòng

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
50 bức thư nổi tiếng thế giới / Lưu Văn Hy, Thanh Hoa, Thanh Loan
Hà Nội : Nxb Thanh Niên, 2002
381 tr. ; 21 cm.
Lưu, Văn Hy
Gồm 50 bức thư nổi tiếng trên thế giới
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
90 Mẫu phỏng vấn và đơn xin việc Anh Việt các ngành kinh doanh và tài chính : 90 Resumes for Financial and Trading Careers / Minh Đạo
Hà Nội : Thống kê, 2004
477 tr ; 21 cm
Minh Đạo

Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 17