Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Pháp luật về phong tỏa tài khoản để thi hành án kinh doanh, thương mại từ thực tiễn tỉnh Bắc Giang / Nguyễn Văn Hoàn; NHDKH TS Vũ Quang
H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2019
73 tr. ; A4
Nguyễn, Văn Hoàn
Mục đích nghiên cứu: Là tìm ra các luận cứ khoa học và thực tiễn đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc phong tỏa tài khoản tại ngân hàng, kho bạc, tổ chức tín dụng vì biện pháp phong tỏa tài khoản có vai trò khá quan trọng trong công tác thi hành án kinh doanh thương mại cũng như trong thực tiễn, đặc biệt có hiệu quả tối ưu trong vụ việc liên quan tới nghĩa vụ trả tiền. Để việc phong tỏa phát huy tác dụng tốt hơn nữa trong hiện tại và tương lai ta cần phải nghiên cứu thấu đáo, toàn diện về phong tỏa tài khoản cũng như quy định của pháp luật về vấn đề phong tỏa tài khoản tại ngân hàng, kho bạc, tổ chức tín dụng để cưỡng chế thi hành án kinh doanh thương mại. Phương pháp nghiên cứu: Ngoài các phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu có tính phổ biến trong khoa học xã hội như: phương pháp phân tích, tổng hợp, khái quát hóa được sử dụng để giải quyết các vấn đề lý luận đặt ra của đề tài; phương pháp tiếp cận lịch sử; phương pháp so sánh, đối chiếu; phương pháp thống kê, khảo sát...được sử dụng để giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra của đề tài luận văn. Kết luận: Luật Thi hành án dân sự đã quy định khá chặt chẽ và đầy đủ về biện pháp bảo đảm thi hành án nói chung và biện pháp phong tỏa tài khoản nói riêng; góp phần đảm bảo cho các bản án, quyết định được thực thi một cách nghiêm chỉnh và triệt để, làm giảm lượng án tồn đọng do các đương sự không có điều kiện thi hành, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội và của mọi công dân. Tuy nhiên, qua thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật về biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự đã cho thấy nhiều hạn chế trong cả quy định của pháp luật và việc thực hiện. Để thực hiện tốt pháp luật về phong tỏa tài khoản để thi hành án kinh doanh, thương mại từ thực tiễn tỉnh Bắc Giang, sau khi nghiên cứu đã đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản của người phải thi hành án trong thi hành án kinh doanh thương mại ở Việt Nam.
Đầu mục:2 Tài liệu số:1

2
900 tình huống tiếng anh thương mại : Tiếp đón đối tác. Kế hoạch quảng cáo sản phẩm / Nhân văn Group
TP.HCM : Đại học sư phạm TP.HCM, 2014
186tr. ; 24 cm
Nhân văn group

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
3
900 tình huống tiếng anh thương mại : Xuất nhập khẩu. Ký kết hợp đồng / Nhân văn Group
TP.HCM : Đại học sư phạm TP.HCM, 2014
230tr. ; 24 cm
Nhân văn group

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
4
Áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong giải quyết các vụ án kinh doanh, thương mại theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn tại Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai / Phạm Văn Năm; NHDKH TS. Lê Đình Vinh
H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2021
80 tr. ; A4
Phạm, Văn Năm
Pháp luật về áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời việc trong quá trình giải quyết các vụ án kinh doanh, thương mại tại Tòa án là hệ thống các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành hoặc thừa nhận nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình Tòa án ban hành các thủ tục đặc biệt, được áp dụng nhanh chóng, kịp thời nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tranh chấp. Luận văn tập trung nghiên cứu, lý giải việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời từ khía cạnh pháp lý, những thực trạng và đòi hỏi pháp lý nhằm hoàn thiện một cách tốt nhất khung pháp lý về áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong vụ án kinh doanh, thương mại theo Bộ luật Tố tụng Dân sự cũng như pháp luật có liên quan. Luận văn đã đạt được một số kết quả nghiên cứu chính như: Luận văn đã làm rõ khái niệm áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong vụ án kinh doanh, thương mại; hệ thống pháp luật, đánh giá toàn diện thực trạng pháp luật hiện hành cũng như thi hành biện pháp khẩn cấp tạm thời trong vụ án kinh doanh, thương mại tại tỉnh Lào Cai. Cuối cùng đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng tại Việt Nam./.
Đầu mục:0
5
Áp dụng pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại trong lĩnh vực mua bán hàng hóa từ thực tiễn tỉnh Thanh Hóa / Lê Thị Hiệu; GVHD: PGS.TS. Tăng Văn Nghĩa
H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2019
78tr. ; A4
Lê, Thị Hiệu
Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực mua bán hàng hóa làm rõ thực tiễn áp dụng pháp luật về việc giải quyết tranh chấp thương mại trong lĩnh vực mua bán hàng hóa...
Đầu mục:2 Tài liệu số:1

       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 38