Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
323 câu hỏi và trả lời về cán bộ và công tác cán bộ
Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2003
655 tr. ; 21 cm

Giới thiệu đầy đủ, có hệ thống các quy định của điều lệ Đảng, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Trung ương Đảng; Các quy định của Bộ Chính trị, Ban bí thư và hướng dẫn của Ban tổ chức trung ương; Pháp lệnh cán bộ công chức...và những vấn đề liên quan tới công tác cán bộ dưới dạng câu hỏi
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Các quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2007
211 tr. ; 19 cm

Gồm các văn bản qui định những nội dung cụ thể điều chỉnh nhiều mặt trong công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức nhà nước như: Qui chế thẩm định chương trình, tài liệu đào tạo, chế độ thôi việc và bồi thường chi phí đào tạo, thực hiện chỉ tiêu đào tạo... và các đề án đào tạo đối với cán bộ, chiến sĩ chuyển ra ngoài lực lượng Công an nhân dân.
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Chế độ bảo hiểm xã hội : Đối với: Cán bộ, công nhân, viên chức nhà nước, quân nhân trong quân đội nhân dân...
Hà Nội : Tài chính, 1998
768 tr. ; 19 cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Đào tạo cán bộ, công chức, người lao động tại Cơ quan Tổng cục địa chất và khoáng sản Việt Nam / Lê Thúy Hằng; NHDKH PGS.TS Lê Văn Tâm
H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2016
95tr. ; A4
Lê, Thúy Hằng
Luận văn đã hệ thống hóa được cơ sở lý thuyết về đào tạo cán bộ, công chức, người lao động trong nhà nước. Phân tích được thực trạng công tác đào tạo cán bộ, công chức, người lao động từ đó đưa ra những giải pháp hoàn thiện trong thời gian tới.
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

5
Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã hội và thị trấn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái / Hà Trung Kiên, GVHD: TS. Đinh Thiện Đức
H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2013
94tr. ; A4
Hà, Trung Kiên

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7 of 7