Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Asean những vấn đề và xu hướng / Phạm Nguyên Long chủ biên
Hàn Nội : Khoa học xã hội, 1997
450 tr ; 21 cm
Phạm, Nguyên Long
Trình bày các vấn đề hợp tác kinh tế trong nội bộ ASEAN. Hợp tác giữa ASEAN với các khu vực mậu dịch tự do như: NAFTA, EU và APEC, an ninh khu vực, văn hoá, môi trường, tôn giáo, dân tộc và phụ nữ
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
APEC những thách thức và cơ hội : Sách tham khảo / Viện nghiên cứu Đông Nam Á; Vũ Ngọc Diệp, Đinh Trọng Minh, Trần Ngọc Hùng dịch
Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1996
254 tr. ; 22 cm.
Viện nghiên cứu Đông Nam Á
Các bài phân tích của các nhà khoa học trình bày tại Hội nghị khoa học mang tên APEC - những thách thức và cơ hội, tổ chức ở Xingapo năm 1994: lịch sử phát triển, quá trình hình thành của tổ chức APEC, tình hình khu vực và mối quan hệ giữa các nước trong khu vực châu á - thái bình dương
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
ASEAN và sự hội nhập của Việt Nam / Đào Huy Ngọc, Nguyễn Phương Bình, Hoàng Anh Tuấn
Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1997
220 tr. ; 19 cm.
Đào, Huy Ngọc
Sự ra đời của tổ chức ASEAN. Một số nhận xét về việc Việt Nam gia nhập ASEAN, chính sách bốn điểm của Việt Nam đối với khu vực
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Đặc điểm con đường phát triển kinh tế - xã hội của các nước Asean / Chủ biên: TS. Phạm Đức Thành
Hà Nội : Khoa học xã hội, 2001
478 tr. ; 21 cm
Phạm, Đức Thành,

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
       1  2  3  4  5 of 5