Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
150 câu hỏi và trả lời về bảo hiểm xã hội và văn bản hướng dẫn thi hành / Sưu tầm và biên soạn: Mai Văn Duẩn
Hà Nội : Thống kê, 2003
624 tr. ; 21 cm

Tài liệu cung cấp các thông tin về 150 câu hỏi và trả lời về bảo hiểm xã hội và văn bản hướng dẫn thi hành
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bảo hiểm xã hội đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam / Phí Thị Vân; ThS Khuất Thị Thu Hiền
H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội 2016
48 tr. ; A4
Phí, Thị Vân

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

3
Bảo hiểm xã hội tự nguyện trong Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 từ thực tiễn tại tỉnh Điện Biên / Nguyễn Nữ Vân Huyền; NHDKH PGS.TS Lê Thị Hoài Thu
H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2020
74 tr. ; A4
Nguyễn, Nữ Vân Huyền
Đề tài nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn pháp luật về Bảo hiểm xã hội tự nguyện từ thực tiễn hoạt động tại tỉnh Điện Biên, từ đó đưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, thu hút người lao động tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh, đảm bảo ổn định an sinh xã hội. Trong quá trình nghiên cứu, Luận văn sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử trong triết học Mác – Lênin; phương pháp thu thập thông tin, phương pháp thu thập thông tin, phương pháp phân tích, tổng hợp, phương pháp diễn dịch, quy nạp, thông kê, so sánh…để hoàn thiện luận văn. Trên cơ sở phân tích, đánh giá một số vấn đề liên quan đến Bảo hiểm xã hội tự nguyện, việc thi hành pháp luật về Bảo hiểm xã hội tự nguyện tại tỉnh Điện Biên, Luận văn đưa ra một số giải pháp định hướng hoàn thiện các quy định pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về Bảo hiểm xã hội tự nguyện. Luận văn đã giải quyết được một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Bảo hiểm xã hội tự nguyện theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn thi hành tại tỉnh Điện Biên. Từ đó, có những đề xuất điều chỉnh về chính sách pháp luật và các cơ chế khác có liên quan đến Bảo hiểm xã hội tự nguyện cho phù hợp với xu hướng phát triển có sự quản lý của Nhà nước.
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

4
Bình luận khoa học những nội dung cơ bản của Luật bảo hiểm xã hội / TS.Nguyễn Hiền Phương
Hà Nội : Tư Pháp, 2016
330 tr ; 24 cm
TS.Nguyễn Hiền Phương
Để góp phần giúp độc giả,đặc là người lao động, người sử dụng lao động,cán bộ công đoàn,cán bộ,công chức ,viên chức làm việc trong cơ quan nhà nước có liên quan hiểu rõ hơn,sâu sắc hơn quy định của Luật bảo hiểm xã hội trong việc vận dụng vào công việc,bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
Đầu mục:3
5
Cẩm nang pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp / Phạm Thanh Hữu
H. : Chính trị Quốc gia sự thật, 2020
175 tr. ; 21 cm
Phạm, Thanh Hữu
Trình bày những quy định chung của pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp; xử lý vi phạm hành chính đối với các vi phạm về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi vi phạm về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
Đầu mục:5
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 16