Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Đạo Đức Nghề Nghiệp Luật Sư : Song Ngữ Việt-Pháp (Sách Tham Khảo)
Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia, 1998
98tr ; 19cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Đường vào nghề luật sư / Hồng Vân, Công Mỹ
Hà Nội : Nxb Trẻ, 2007
234 tr ; 24 cm
Hồng Vân
Nội dung giới thiệu chức năng, nhiệm vụ của luật sư, mô tả nội dung công việc, điều kiện lao động, cơ hội thăng tiến, yêu cầu công việc của luật sư nhằm giúp bạn trẻ có sự lựa chọn công việc phù hợp
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Hành nghề luật sư theo pháp luật ở Việt Nam / Lê Thị Ánh Thủy; GVHD: TS. Nguyễn Am Hiểu
H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2019
97tr. ; A4
Lê, Thị Ánh Thủy
Nghiên cứu một số vấn đề lý luận về hành nghề luật sư, phân tích thực trạng về hành nghề luật sư ở Việt Nam...
Đầu mục:2 Tài liệu số:1

4
Hành nghề luật sư trong vụ án hình sự / LS. TS Phan Trung Hoài
Hà Nội : Tư pháp, 2012
704tr. ; 24 cm
Phan, Trung Hoài

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:10) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Hoàn thiện pháp luật về luật sư ở Việt Nam / TS. LS. Phan Trung Hoài
Hà Nội : Tư pháp, 2006
327 tr. ; 20,5 cm
Phan, Trung Hoài
tài liệu Trình bày và xác định bản chất hoạt động và vị thế của người luật sư trong điều kiện xã hội Việt Nam hiện nay. Phân tích, cập nhật những quy định mới nhất liên quan đến phạm vi hành nghề của luật sư, thể hiện trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 và bộ luật tố tụng dân sự 2004
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4 of 4