Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bình Luận Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự ,Luật Trọng Tài Thương Mại và Thực Tiễn Xét Xử / Tưởng Duy Lượng
Hà Nội : Tư Pháp, 2016
686 tr ; 24 cm
Tưởng Duy Lượng
Nhằm giúp các thương nhân và những độc giả quan tâm có được những hiểu biết sâu sắc hơn về pháp luật trọng tài thương mại,cũng như những quy định của Bộ Luật tố tụng dân sự có liên quan ,góp phần nâng cao chất lượng giải quyết,phát triển phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài ,để pháp luật trọng tài thương mại,pháp luật dân sự là công cụ pháp lý hữu hiệu thuc đẩy giao lưu dân sự,tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội.
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:4)
2
Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự : Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Năm 2015 / Trần Anh Tuấn
Hà Nội : Tư Pháp, 2017
1150 tr ; 24 cm
PGS.TS Trần Anh Tuấn
Giúp tìm hiểu các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 ,nhằm làm rõ những điểm mới của Bộ Luật này ,cơ sở lý luận của các quy định cũng như mối liên hệ giữa chúng với các văn bản pháp luật có liên quan,góp phần cho việc nhận thức và áp dụng pháp luật tố tụng dân sự được đúng đắn và thông nhất.
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:12)
3
4
Bộ luật tố tụng dân sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2006
315 tr. ; 19 cm

Giới thiệu bộ luật tố tụng dân sự của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Bộ luật tố tụng dân sự Liên bang Nga / TS. Nguyễn Ngọc Khánh (Chủ biên), TS. Trần Văn Trung (Hiệu đính)
H. : Tư pháp, 2005
335tr. ; 24cm
Nguyễn, Ngọc Khánh
Cuốn sách gồm ba phần: Phần 1; Giới thiệu một số nét mới của bộ luật tố tụng dân sự Liên bang Nga. Phần 2; Toàn văn bộ luật tố tụng dân sự Liên bang Nga. Phần 3; Luật liên bang về hiệu lực thi hành của bộ luật tố tụng dân sự Liên bang Nga được Đuma quốc gia thông qua ngày 23 tháng 10 năm 2002
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4 of 4