Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Các nguyên tắc tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và các nước : Diễn giải / Huỳnh Viết Tấn
Hà Nội : Chính trị quốc gia, 1998
162 tr ; 21 cm
Huỳnh, Viết Tấn
Tài liệu cung cấp các thông tin về Các nguyên tắc tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và các nước
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
150 câu hỏi và trả lời về bảo hiểm xã hội và văn bản hướng dẫn thi hành / Sưu tầm và biên soạn: Mai Văn Duẩn
Hà Nội : Thống kê, 2003
624 tr. ; 21 cm

Tài liệu cung cấp các thông tin về 150 câu hỏi và trả lời về bảo hiểm xã hội và văn bản hướng dẫn thi hành
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng bằng thế chấp bất động sản / Đinh Thị Ngọc Minh; NHDKH PGS.TS Phạm Văn Tuyết
H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
80 tr. ; A4
Đinh, Thị Ngọc Minh
Thông qua việc làm rõ một số vấn đề lý luận và pháp luật về bảo đảm hợp đồng tín dụng bằng thế chấp bất động sản; nghiên cứu thực tiễn áp dụng pháp luật bảo đảm hợp đồng tín dụng bằng thế chấp bất động sản; làm rõ một số hạn chế, bất cập, vướng mắc trong áp dụng pháp luật hiện hành có liên quan tới việc bảo đảm hợp đồng tín dụng bằng thế chấp bất động sản, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả bảo đảm hợp đồng tín dụng bằng thế chấp bất động sản. Bên cạnh đó luận văn còn góp phần bổ sung và hoàn thiện một số vấn đề lí luận về bảo đảm hợp đồng tín dụng bằng thế chấp bất động sản, cụ thể như: khái niệm, nội hàm, tính chất, đặc trưng của hợp đồng tín dụng; bất động sản; thế chấp bất động sản. Mặc dù, Bộ Luật dân sự năm 2015 đã có nhiều tiến bộ hơn so với các văn bản pháp luật trước đây về thế chấp và xử lý bất động sản thế chấp. Tuy nhiên, các quy định của Bộ luật dân sự và các luật liên quan đến bất động sản, thế chấp bất động sản, xử lý bất động sản thế chấp để thu hồi nợ còn nhiều quy định còn bỏ ngỏ, chưa được quy định cụ thể. Do đó, Luận văn đã nêu lên một số luận điểm quan trọng từ đó đúc rút được những nhận xét và thực trạng áp dụng pháp luật về bảo đảm hợp đồng tín dụng bằng thế chấp bất động sản.
Đầu mục:2 Tài liệu số:1

4
Bảo lãnh ngân hàng - một số vấn đề lý luận và thực tiễn / Vũ Việt Hoàng; NHDKH PGS.TS Phạm Văn Tuyết
H. : Trường Đại Học Mở Hà Nội, 2018
76 tr. : Đĩa CD ; A4
Vũ, Việt Hoàng
Bằng các phương pháp luận phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật hiện hành để đưa ra những đóng góp, đề xuất vào việc phát triển lý luận và hoàn thiện pháp luật về bảo lãnh ngân hàng; thực trạng về bảo lãnh ngân hàng, kiến nghị hoàn thiện và đưa ra các biện pháp hạn chế rủi ro. Bên cạnh đó còn sử dụng phương pháp, tổng hợp, khái quát hóa, so sánh pháp luật, luận văn đã làm sáng tỏ về cơ sở lý luận, đặc điểm, hình thức, thực trạng, đánh giá các quy định và các biện pháp kiến nghị hoàn thiện hạn chế rủi ro trong bảo lãnh ngân hàng. Luận văn đã nêu ra được các hình thức chủ yếu trong bảo lãnh ngân hàng, từ đó phân tích cụ thể từng hình thức bảo lãnh ngân hàng, đưa ra những quan điểm, nhận định để hiểu rõ đặc điểm tính chất của từng loại hợp đồng bảo lãnh của ngân hàng, tổ chức tín dụng. Tìm hiểu thực trạng của pháp luật về bảo lãnh ngân hàng (mặt tích cực, tiến bộ và mặt hạn chế) qua đó đưa ra các giải pháp tăng cường hạn chế rủi ro trong hoạt động bảo lãnh ngân hàng, đồng thời xác định những bất cập, còn thiếu sót của pháp luật về bảo lãnh ngân hàng và đưa ra các kiến nghị cụ thể trong việc hoàn thiện các quy định của pháp luật về bảo lãnh ngân hàng.
Đầu mục:2 Tài liệu số:1

5
Bảo vệ người lao động theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam và thực tiễn thực hiện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên / Đặng Thái Yến
H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2016
95tr. ; A4
Đặng, Thái Yến
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn được kết cấu thành ba chương được sắp xếp có quan hệ mật thiết với nhau đi từ cơ sở lý thuyết đến cơ sở thực tiễn và giải pháp: Chương 1: Một số vấn đề lý luận về bảo vệ người lao động theo pháp luật lao động Việt Nam; Chương 2: Quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về bảo vệ người lao động và thực tiễn thực hiện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật Việt Nam về bảo vệ người lao động trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Đề tài này có ý nghĩa thiết thực đối với tỉnh Hưng Yên trong việc Bảo vệ người lao động theo pháp luật lao động Việt Nam và kết quả nghiên cứu của đề tài đã khái quát tình hình bảo vệ NLĐ tại địa phương. Từ đó, cung cấp những cơ sở thực tiễn cho hoạt động bảo vệ NLĐ, đưa ra các giải pháp nhằm giải quyết tốt vấn đề bảo vệ NLĐ trên địa bàn Hưng Yên hiện nay.
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 28