Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bình luận khoa học luật Tố tụng hành chính năm 2010
H. : Chính trị Quốc gia, 2013
520 tr. ; 24 cm
TS. Nguyễn Đức Mai

Đầu mục:24 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Các quy định pháp luật về đào tạo đại học và sau đại học
Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2003
796 tr. ; 21 cm

Tài liệu cung cấp các thông tin về Các quy định pháp luật về đào tạo đại học và sau đại học
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục
Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2006
192 tr. ; 24 cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Cải cách dịch vụ công ở Việt Nam : Sách tham khảo / PGS. TS.Lê Chi Mai
Hà Nội : Chính trị Quốc Gia, 2003
457 tr. ; 21 cm
Lê, Chi Mai
Tài liệu cung cấp các thông tin về cải cách dịch vụ công ở Việt nam
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Giáo trình luật hành chính và tài phán hành chính việt nam / Học viện hành chính quốc gia
Hà Nội : Nxb Giáo dục, 2005
325 tr ; 21 cm
Học viện hành chính quốc gia
Khái quát chung về luật hành chính Việt Nam; Chủ thể của luật hành chính Việt Nam; Cưỡng chế hành chính và trách nhiệm hành chính, kiểm soát đối với hoạt động hành chính nhà nước, tài phán nhà nước
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8 of 8