Tập huấn nghiệp vụ thư viện năm 2022

Ngày 11/2/2021 Thủ tưởng Chính phủ ban hành Quyết định số 206/QĐ-TTg về việc Phê duyệt “Chương trình chuyển đối số ngành thư viện đến năm 2025, đính hướng đến năm 2030”. Mục tiêu ứng dụng mạnh mẽ, toàn diện công nghệ thông tin, nhất là công nghệ số nhằm nâng cao năng lực hoạt động của các thư viện và hình thành mạng lưới thư viện hiện đại; đảm bảo cung ứng dịch vụ đáp ứng nhu cầu của người sử dụng; thu hút đông đảo người dân quan tâm, sử dụng dịch vụ thư viện, góp phần nâng cao dân trí, xây dựng xã hội học tập.

Là một đơn vị phục vụ đào tạo trong Trường Đại học Mở Hà Nội, Thư viện hiểu rất rõ vai trò cung cấp thông tin, tài liệu – trái tim tri thức của Nhà Trường. Để thực hiện những nhiệm vụ được giao phó, hàng năm Thư viện đều tổ chức các lớp tập huấn, mời chuyên gia chia sẻ, đào tạo nâng cao kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn cho những người làm công tác thư viện.

Thực hiện Kế hoạch chi tiết kèm theo Tờ trình số 16/TTr-TV ngày 22/7/2022 về việc “Tổ chức lớp tập huấn nâng cao kiến thức cơ bản chuyển đổi số trong thư viện các trường đại học” cho 18 cán bộ thư viện trường và cán bộ kiêm nhiệm thư viện Khoa, Trung tâm đào tạo. Lớp tập huấn được diễn ra từ 8h00 đến 11h30 ngày 12/8/2022 tại Hội trường tầng 2 nhà B, Khu Giảng đường 422 Vĩnh Hưng. Đến tham dự cùng lớp tập huấn có sự có mặt của Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Ông Trần Tiến Dũng, Trưởng khoa Tài chính Ngân hàng Ông Nguyễn Văn Quang, Phó Trưởng khoa Phụ trách Khoa Tạo dáng Công nghiệp Ông Bùi Văn Long và Giảng viên-Tiến sĩ Nguyễn Văn Thiên, Trưởng khoa Thông tin Thư viện Trường Đại học Văn hoá Hà Nội.

Nội dung chính của lớp tập huấn là chuyển đổi số trong ngành thư viện và phát triển thư viện số trong bối cảnh chia sẻ dữ liệu dùng chung. Đây là các vấn đề nổi cộm đang được sự quan tâm của toàn bộ hệ thống thư viện nói chung và thư viện trường đại học nói riêng. Trong xu thế hiện tại song song phát triển thư viện truyền thống thì cần đẩy mạnh phát triển thư viện số, dần tiến tới chuyển đổi số trong toàn hệ thống thư viện.

Thông qua lớp tập huấn các cán bộ thư viện đã nắm được những kiến thức cơ bản về chuyển đổi số, làm rõ hơn các khái niệm thư viện số, thư viện điện tử, các yêu cầu cũng như những vấn đề cần quan tâm khi chuyển đổi số. Trong đó yêu cầu về nhân lực, trang bị kiến thức số, kỹ năng số, kỹ năng phân tích đánh giá biến đổi thông tin cho nguồn nhân lực là yêu cầu đầu tiên và rất quan trọng.

Kết thúc buổi tập huấn, thay mặt cho tập thể những người làm công tác thư viện tại Trường Đại học Mở Hà Nội, Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Thư viện gửi lời cảm ơn và chia sẻ mong muốn sẽ tiếp tục nhận được những giúp đỡ, hỗ trợ, tư vấn về mặt chuyên môn của Tiến sĩ Thiên cho lộ trình áp dụng công nghệ số, chuyển đổi số trong thư viện.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi tập huấn:

ThS. Trần Tiến Dũng Trưởng phòng Tổ chức hành chính phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Tiến sĩ Nguyễn Văn Thiên, Trưởng khoa Thông tin Thư viện Trường Đại học Văn hoá Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn lớp học