Thông báo về việc cập nhật tài khoản

----------------------------------------------Thông báo------------------------------------------
Kính gửi toàn thể bạn đọc
Trong thời gian vừa qua, Nhà trường đã quy hoạch lại và triển khai mới một số hệ thống thông tin như sau:
- Hệ thống xác thực tập trung HOU CAS cung cấp cổng đăng nhập tập trung tới các dịch vụ CNTT tại địa chỉ https://cas.hou.edu.vn/cas
- Trang thông tin cá nhân cung cấp kênh truy cập tập trung tới các dịch vụ CNTT tại địa chỉ https://accounts.hou.edu.vn
- Hệ thống thư viện điện tử tại địa chỉ http://thuvien.hou.edu.vn
- Hệ thống kho học liệu điện tử tại địa chỉ https://hoclieu.hou.edu.vn

Việc triển khai mới các hệ thống trên bao gồm các cập nhật về tên tài khoản, mật khẩu của bạn. Do đó, hệ thống HOU CAS xin gửi thông tin đăng nhập mới cho tài khoản của bạn:
- Tên tài khoản: xYz
- Mật khẩu: oB1MqmUQ
Vui lòng truy cập liên kết https://cas.hou.edu.vn/cas để đăng nhập và đổi lại mật khẩu của bạn.