Nhiều dấu ấn tại Hội nghị viên chức, người lao động năm 2022 của Trường Đại học Mở Hà Nội

Ngày 12/1, Trường Đại học Mở Hà Nội tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2022. Tham dự chương trình có BCH Đảng bộ, các thành viên Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu và gần 500 cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn Trường.

PGS TS Nguyễn Thị Nhung – Hiệu trưởng đối thoại cùng viên chức, người lao động

Hội nghị viên chức, người lao động Trường Đại học Mở Hà Nội năm 2022 là một trong những hoạt động thường niên nhằm phát huy quyền dân chủ của viên chức, người lao động trong công tác đóng góp ý kiến, xây dựng Nhà trường, đồng thời nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức, người lao động năm 2021, đề ra phương hướng, mục tiêu thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

PGS TS Nguyễn Mai Hương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường cùng Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được theo dõi Phóng sự báo cáo những dấu ấn nổi bật của Trường Đại học Mở Hà Nội với những thông tin và hình ảnh chân thực, khái quát một năm hoạt động. Theo đó, năm 2022 là năm đánh dấu cho sự trở lại mạnh mẽ của các hoạt động trực tiếp sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ, Ban giám hiệu; sự đoàn kết, quyết tâm cao của tập thể viên chức, người lao động, Trường Đại học Mở Hà Nội đã gặt hái được nhiều thành tựu, ngày càng khẳng định được thương hiệu, vị thế trong nền giáo dục nước nhà.

Phóng sự "Những dấu ấn nổi bật của Trường Đại học Mở Hà Nội năm 2022"

Khen thưởng 06 tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2022

Nhà trường cũng hỗ trợ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Đảng ủy khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, Hội khuyến học Việt Nam, Hội khuyến học Hà Nội và nhiều cơ quan đơn vị khác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động và tổ chức sự kiện, hội thảo, hội nghị, tập huấn…Với những thành tựu đã đạt được, nhiều tập thể, cá nhân của Trường Đại học Mở Hà Nội được các cấp lãnh đạo ghi nhận và khen thưởng.

 Phòng Tổ chức - Hành chính, Khoa Kinh tế và Khoa Du lịch nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Các cá nhân xuất sắc nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Khoa Kinh tế và Phòng Quản lý khoa học và đối ngoại nhận cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Các cán bộ công đoàn nhận khen thưởng của Công đoàn Giáo dục Việt Nam  

Công đoàn Trường Đại học Mở Hà Nội vinh dự nhận cờ thi đua của Công đoàn Giáo dục Việt Nam

PGS TS Nguyễn Thị Nhung - Hiệu trưởng nhận bằng khen của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

Ông Nguyễn Minh Đức – Nguyên Giám đốc Trung tâm PTĐT và ThS Nguyễn Văn Dũng – Nguyên cán bộ Khoa Kinh tế

nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hội nghị được nghe Báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến Hội nghị viên chức, người lao động cấp đơn vị, với tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã đóng góp các ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, tuyển sinh, hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên…Nhà trường đã ghi nhận, tiếp thu, giải trình các ý kiến của cán bộ, viên chức và người lao động. Mỗi ý kiến trên tinh thần xây dựng, trách nhiệm, mong muốn chung tay góp sức, đồng lòng để hoàn thành tốt nhiệm vụ Nhà trường đề ra trong năm 2023.

TS Bùi Thanh Sơn - Phó Hiệu trưởng, Ủy viên Ban thường vụ công đoàn trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp tại Hội nghị cấp đơn vị

Để phát huy những kết quả có được và khắc phục những hạn chế trong năm học 2021 - 2022, Nhà trường đã đề ra phương hướng, mục tiêu cụ thể và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 Nhà trường cần thực hiện:

(1) Rà soát, bổ sung Phương án sắp xếp, tổ chức bộ máy, hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trường. Hoàn thiện hệ thống văn bản quản trị nội bộ của Trường và nâng cao năng lực thực thi pháp luật, quy định và quy chế của đơn vị, cá nhân trong Trường. Thực hiện tốt công tác tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng, trong đó tiếp tục có chính sách ưu tiên trong tuyển dụng giảng viên và chính sách duy trì, thu hút đội ngũ nhân lực trình độ cao. Triển khai Đề án VTVL theo quy định hiện hành đối với tất cả các đơn vị và Trường.

 (2) Rà soát, phân tích đánh giá và nghiên cứu phát triển một vài ngành đào tạo mới cho các loại hình, các trình độ phù hợp với năng lực và đáp ứng nhu cầu học tập, phát triển nhân lực của xã hội. Hoàn thiện phát triển hệ thống chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu cao hơn, tăng cường yếu tố quốc tế và giảng dạy bằng tiếng Anh. Cơ bản quy trì quy mô tuyển sinh và đào tạo các ngành và trình độ, có điều chỉnh nhẹ chỉ tiêu tuyển sinh ở một số hình thức và trình độ đào tạo phù hợp thực tế.

 (3) Xác định các hướng nghiên cứu khoa học trọng tâm; đặt hàng/giao nhiệm vụ cho các đơn vị chuyên môn, các nhóm nghiên cứu thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đem lại các sản phẩm mang thương hiệu của Trường ĐH Mở Hà Nội; tổ chức các hoạt động khoa học về xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời; chuyển đổi mô hình hoạt động của một số đơn vị đào tạo theo hướng hình thành đơn vị nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ kết hợp với hoạt động đào tạo đại học, sau đại học và gắn với sứ mạng của Trường.

TS Dương Thăng Long – Phó Hiệu trưởng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong tâm năm 2023

(4) Tiếp tục ổn định cơ sở vật chất các khu giảng đường khang trang, phục vụ tốt cho công tác đào tạo. Tập trung cho Dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất tại cơ sở Long Hưng, Văn Giang, Hưng Yên.

 (5) Kiểm định chất lượng giáo dục Trường chu kỳ II; kiểm định chất lượng giáo dục (đợt 1) đối với các CTĐT đã thực hiện tự đánh giá tổng thể và đợt 2 đối với các CTĐT đại học đã đủ điều kiện kiểm định chất lượng về thời gian đào tạo theo quy định. Đảm bảo 100% các chương trình đào tạo được kiểm định chất lượng khi đáp ứng đủ điều kiện thời gian đào tạo theo quy định. Nghiên cứu xây dựng hệ thống các chỉ báo về hoạt động đảm bảo chất lượng trong Nhà trường.

 (6) Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính trong các hoạt động, lĩnh vực của nhà trường. Phát triển hệ thống ứng dụng CNTT phục vụ tác nghiệp, quản lý và điều hành theo quy hoạch tổng thể và đồng bộ trên các lĩnh vực của trường, trước hết ưu tiên cho hệ thống ứng dụng quản lý đào tạo và quản lý khảo thí.

 (7) Tiếp tục tăng cường công tác tự kiểm tra nội bộ trong Trường.

(8) Đẩy mạnh hoạt động truyền thông, quảng bá thương hiệu và nhận diện thương hiệu của Trường.

TS Trần Thị Thu Phong – Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính trình bày Báo cáo công tác tài chính năm 2022

Tại Hội nghị, đại biểu tham dự được nghe và trao đổi về Báo cáo công tác tài chính năm 2022 và những điểm mới trong dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023 do lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính trình bày.

ThS Đỗ Thị Thanh Hải - Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính trình bày những điểm mới trong dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023

Theo đó, công tác tài chính thực hiện tốt kế hoạch tài chính năm, đã tạo điều kiện để các hoạt động của Nhà trường đạt được hiệu quả cao. Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022 có nhiều nét mới phù hợp với điều kiện tự chủ theo các quy định hiện hành. Dự thảo trước đó đã được triển khai lấy ý kiến tại Hội nghị viên chức và người lao động cấp đơn vị.

ThS Ngô Thanh Tùng – Trưởng ban báo cáo tổng kết hoạt động Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 - 2022

Hội nghị lắng nghe Báo cáo kết quả công tác của Ban Thanh tra Nhân dân năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 do ThS Ngô Thanh Tùng – Trưởng ban trình bày. Báo cáo nêu rõ: Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 – 2022 đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ: Giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết hội nghị viên chức, người lao động hằng năm và quy chế dân chủ của Trường Đại học Mở Hà nội trên phạm vi toàn trường cũng như trong từng đơn vị trực thuộc, đảm bảo đúng kế hoạch, đúng quy chế, quy định. Trường báo cảo đầy đủ, đúng thời hạn 100% các báo cáo định kỳ theo tháng, quý, năm, năm học và báo cáo đột xuất về công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết đơn, phòng, chống tham nhũng. Công tác công khai, minh bạch thông tin được đảm bảo trong mọi hoạt động của Nhà trường, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính và nhân sự.

ThS Trần Tiến Dũng – Thư ký Hội đồng Trường, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính báo cáo kết quả giám sát của Hội đồng Trường

Hội nghị cũng được lắng nghe báo cáo giám sát tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng trường, các nhiệm vụ trọng tâm và việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động của Nhà trường trong năm 2022. Theo đó, các Nghị quyết của Hội đồng Trường Đại học Mở Hà Nội đã được Ban Giám hiệu và các đơn vị trong Trường cụ thể hóa bằng các kế hoạch khả thi, đảm bảo hiệu quả và đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra Nhân dân và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng trường

Tại Hội nghị đã thông qua đề án bầu Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2023 – 2025 và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng trường. Hội nghị đã thống nhất và tiến hành bầu cử một cách công khai, minh bạch, dân chủ, kết quả: ThS Lê Thùy Chi – Giảng viên, Tổ trưởng tổ công đoàn Khoa Du lịch; ThS Đỗ Thị Thanh Hải – Phó Trưởng phòng Kế hoạch tài chính, ủy viên Ban chấp hành công đoàn, Ủy viên Ban TTND nhiệm kỳ 2020 – 2022; TS Đinh Thị Hằng – Phó Trưởng khoa, Bí thư chi bộ Khoa Đào tạo cơ bản; TS Phùng Trọng Quế - Phó trưởng phụ trách bộ môn, Ủy viên Ban TTND Khoa Luật; ThS Ngô Thanh Tùng – Phó Trưởng phòng Công tác chính trị và sinh viên, Trưởng ban TTND nhiệm kỳ 2020 – 2022. Về kết quả bầu bổ sung thành viên Hội động trường: TS Tạ Thị Thu Thủy – Viện trưởng Viện CNSH&CNTP được tín nhiệm bầu bổ sung vào Hội đồng trường. Các bước tiếp theo trong công tác nhân sự sẽ được Nhà trường thực hiện theo quy trình và quy định hiện hành.

Tri ân các thầy cô Nguyên thành viên Hội đồng Trường

Tri ân các thầy cô Nguyên thành viên Ban Thanh tra nhân dân

Đại diện Lãnh đạo Trường tặng hoa chúc mừng các đồng chí được tín nhiệm bầu tham gia Ban Thanh tra nhân dân

Phát động thi đua tại Hội nghị, TS Nguyễn Minh Phương – Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng, Phó Hiệu trưởng kêu gọi toàn thể viên chức, người lao động trong toàn Trường tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới và sáng tạo, từng bước khắc phục khó khăn, cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực hưởng ứng, tham gia các nội dung thi đua năm 2023 nhằm hoàn thành thắng lợi kế hoạch đã đề ra, lập thành tích chào mừng 30 năm ngày truyền thống của Trường Đại học Mở Hà Nội, quyết tâm phấn đấu xây dựng Trường Đại học Mở Hà Nội ngày càng phát triển. Trong đó, tập trung triển khai một số nội dung như:

(1) Tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Nhà nước và của ngành Giáo dục đó là: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”; phong trào thi đua “Viên chức, người lao động nói không với tiêu cực”; phong trào thi đua “Viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp”; phong trào thi đua “Giỏi việc trường, Đảm việc nhà”.

(2) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động viên chức, giảng viên, người lao động; nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên nâng cao ý thức, tổ chức tốt việc học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị, kiến thức pháp luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, góp phần nâng cao văn hóa công sở, đạo đức công vụ, hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ viên chức, người lao động.

(3) Đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo hướng đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, coi trọng việc phát hiện, lựa chọn các cá nhân, tập thể có thành tích, sáng kiến để khen thưởng; quan tâm khen thưởng người lao động trực tiếp, khen thưởng đột xuất, khen thưởng chuyên đề, tăng cường phát hiện các điển hình tiên tiến để động viên khen thưởng kịp thời, khen thưởng phù hợp với thành tích, kết quả đạt được.

TS Nguyễn Minh Phương – Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng, Phó Hiệu trưởng,

Phó Chủ tịch Công đoàn phát động phong trào thi đua năm 2023

(4) Tiếp tục lan tỏa về truyền thống văn hóa tốt đẹp của Nhà trường và khẳng định với xã hội về chất lượng đào tạo, vị thế của Nhà trường hướng tới chào mừng 30 năm Ngày truyền thống của Trường Đại học Mở Hà Nội (03/11/1993 – 3/11/2023).

(5) Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính trong các hoạt động, lĩnh vực của Nhà trường.

Nguồn https://hou.edu.vn/