Đảng bộ Trường Đại học Mở Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2022

Ngày 10/1, Trường Đại học Mở Hà Nội tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII và Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022. 

Tại Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, PGS TS Nguyễn Mai Hương - UV BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Mở Hà Nội nhấn mạnh: Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm quán triệt các nội dung cốt lõi, những điểm mới của các văn kiện Hội nghị Trung ương 6 khoá XIII, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khoá XIII.

PGS TS Nguyễn Mai Hương – Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh tầm quan trọng của Hội nghị

Để chương trình đạt chất lượng và hiệu quả, PGS TS Nguyễn Mai Hương đề nghị toàn thể đảng viên trong Đảng bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc tiếp thu các nội dung, kết hợp với thực tiễn để nắm bắt tốt các nội dung của Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết cụ thể, chi tiết để triển khai thực hiện gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của Nhà trường và đơn vị, đảm bảo thiết thực và hiệu quả, qua đó góp phần đưa Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII nhanh chóng đi vào thực tiễn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

PGS TS Nguyễn Viết Thông - Nguyên Tổng thư ký Hội đồng lý luận trung ương trao đổi tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được học tập, quán triệt nội dung ý nghĩa với trọng tâm của Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thông qua Hội nghị, với tinh thần trách nhiệm cao trong triển khai nghiên cứu, học tập đã giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên Nhà trường hiểu rõ, nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong văn kiện, từ đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Nhà trường trong thời gian tới.

Các đại biểu tập trung theo dõi phóng sự những thành tựu nổi bật của Đảng bộ Trường Đại học Mở Hà Nội năm 2022

Trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, PGS TS Nguyễn Mai Hương – Bí thư Đảng uỷ cho biết: Trong thời gian qua, Đảng uỷ Nhà trường luôn xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ thường xuyên nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Trong năm 2022, Nhà trường đã thực hiện triển khai đúng các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác xây dựng, phát triển đội ngũ tri thức, đáp ứng yêu cầu của thời đại. Trên cơ sở kế hoạch, chương trình công tác, 100% cán bộ, viên chức hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đặt ra trong từng giai đoạn.

“Trong thời gian tới, các đồng chí Đảng viên tiếp tục phát huy năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên đưa công tác Đảng ngày càng phát triển, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Nhà trường trong năm 2023”, PGS TS Nguyễn Mai Hương mong muốn.

PGS TS Nguyễn Thị Nhung – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy báo cáo công tác của UBKT năm 2022

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận, nhận diện khó khăn từ kinh nghiệm thực tế, làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, chỉ ra các nguyên nhân và phương hướng khắc phục, từ đó đề xuất nhiều giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Đảng bộ Trường trong giai đoạn tiếp theo. Trong đó, tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm:

(1) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, kết luận, kế hoạch cấp trên; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chống suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá.

(2) Chủ động và kịp thời nắm bắt tư tưởng, an ninh chính trị nội bộ và quần chúng; Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua; Thông tin tuyên truyền sâu rộng các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng và đặc biệt là 30 năm Trường Đại học Mở Hà Nội.

(3) Chủ động phát triển công tác cán bộ đảm bảo quy định; Rà soát, bổ sung quy hoạch đội ngũ lãnh đạo, quản lý; Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ có năng lực chuyên môn, các kỹ năng và bản lĩnh chính trị.

(4) Tổ chức có chất lượng công tác sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng bộ Trường; Chỉ đạo và tổ chức thực hiện lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ theo hướng dẫn cấp trên.

(5) Tiếp tục tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ đảm bảo khoa học, hiệu quả, thiết thực; Phát triển và quản lý tốt đảng viên, nhất là trong sinh viên.

TS Dương Thăng Long – Phó Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm năm 2023

(6) Xây dựng khối đoàn kết, phát huy sức mạnh các nhân tạo thành sức mạnh tổng hợp để thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Nâng cao chất lượng công tác dân chủ, dân vận; thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Quy chế về mối quan hệ công tác giữu Đảng uỷ, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu.

(7) Đẩy mạnh tự chủ đại học; Chuyển đổi số trong giáo dục; Đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng. Chú trọng nghiên cứu khoa học; Tăng cường kiểm định chất lượng; Mở rộng hợp tác, thu hút đầu tư; Xây dựng tại Hưng Yên.

(8) Phong trào thi đua yêu nước, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực thực hiện phòng, chống, tham nhũng, lãng phí. Lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội trong Nhà trường hoạt động hiệu quả, đúng điều lệ.

(9) Chủ động kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; sát với tình hình thực tế, có trọng tâm, trọng điểm; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát. Nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ, kịp thời kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

(10) Tiếp tục đổi mới công tác văn phòng, nội chính; Chế độ thông tin, báo cáo kịp thời. Triển khai có hiệu quả công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của các văn phòng cấp uỷ. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của cấp uỷ.

Đảng bộ Trường Đại học Mở Hà Nội vinh dự đón nhận Giấy khen "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2022"

của Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội

Nhâp dịp này, Đảng ủy Trường Đại học Mở Hà Nội đã trao tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Khen thưởng 05 Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Khen thưởng các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Nguồn: https://hou.edu.vn/