Viện Đại học Mở Hà Nội tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm 2016
 

alt

Hội nghị cán bộ - công chức năm 2016 của Viện Đại học Mở Hà Nội được tổ chức ngày 28/12/2016 tại Nhà Văn hóa HSSV thành công tốt đẹp!

Hội nghị diễn ra trong không khí trang trọng, thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm một lòng hướng đến sự phát triển bền vững của tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên trong toàn trường.

alt

Hội nghị đã được nghe Báo cáo tổng kết năm 2016 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2017 do TS. Nguyễn Thị Nhung – Phó Viện trưởng trình bày. Báo cáo đã nhấn mạnh những kết quả đạt được của Nhà trường trong năm vừa qua.

alt

Hội nghị được nghe Báo cáo công tác tài chính năm 2016 và dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017 do lãnh đạo Phòng Kế hoạch Tài chính trình bày. Theo đó, công tác tài chính của Nhà trường luôn được giữ vững, ổn định và có kết dương. Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017 đã được triển khai đến các đơn vị để góp ý dự thảo và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế của Nhà trường.

alt

Hội nghị cũng được nghe báo cáo kết quả công tác thanh tra của Nhà trường do ThS. Nguyễn Thị Hạnh – Phó trưởng Phòng Thanh tra – Pháp chế, Trưởng ban Thanh tra Nhân dân trình bày; và báo cáo tổng kết công tác Công đoàn của Nhà trường do ThS. Khổng Thị Uyên – Chủ tịch Công đoàn trình bày. Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi cho người lao động luôn được tổ chức công đoàn Nhà trường chăm lo chu đáo.

alt

Hội nghị đã bầu ra Ban Thanh tra Nhân dân gồm có 05 đồng chí với đa số phiếu tán thành.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Nhà trường đã trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2016, trong đó có 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trao cho TS. Trần Thị Lan Thu – Giám đốc TT Đào tạo E-Learning; 09 Bằng khen cấp Bộ, 09 tập thể đước Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận Tập thể lao động xuất sắc; Công đoàn Giáo dục Việt Nam cũng đã trao tặng Bằng khen cho 04 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2016.

altaltaltalt

Sau khi nghe các báo cáo, tham luận góp ý, bổ sung, toàn thể Cán bộ, công chức, viên chức Viện ĐH Mở Hà Nội nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị với các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

(1). Thay đổi tư duy, phong cách làm việc của các đơn vị phòng chức năng, nâng cao vai trò quản lý nhà nước theo lĩnh vực phân công, chuyển tư duy nặng tính hành chính sang tư duy phục vụ cho công tác đào tạo cũng như mọi hoạt động của nhà trường;

(2). Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo của các bậc học, các loại hình đào tạo, phát triển kiến thức, năng lực và kỹ năng của người học;

(3). Đẩy mạnh chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học;

(4). Tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế trong đào tạo, học thuật, trao đổi giảng viên, sinh viên;

(5). Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ có năng lực chuyên môn, từng bước tiếp cận với trình độ quốc tế;

(6). Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác quản lý của nhà trường;

(7). Tăng cường sự gắn kết nội bộ, đổi mới mạnh mẽ công tác quản trị đại học;

(8). Thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát của Hội đồng Trường đối với việc thực hiện kế hoạch năm học;

(9). Sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính, nâng cấp và phát triển cơ sở vật chất phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, nâng cao thu nhập cho cán bộ, giảng viên Nhà trường;

(10). Gia tăng các hoạt động dịch vụ hỗ trợ đào tạo nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu đa dạng của người học.