Thông báo về việc trả thẻ sinh viên chính quy năm 2014

Thực hiện chủ trương của Đảng uỷ, Ban giám hiệu trong việc thống nhất các mẫu biểu, quy định dùng trong quản lý phục vụ công tác đào tạo, NCKH cũng như quản lý sinh viên trên cơ sở áp dụng công nghệ thông tin.

Trung tâm Thông tin - Thư viện được giao làm thẻ sinh viên kết hợp thẻ thư viện cho sinh viên chính quy khoá học 2014-2018 (mẫu thẻ nhựa có mã vạch).

Thẻ được dùng trong quá trình đào tạo (điểm danh, dự thi, thi trắc nghiệm trên máy tính, sử dụng vào Thư viện đọc, mượn trả tài liệu, khai thác phần mềm điện tử ...)

Việc in thẻ tới nay đã hoàn tất được giao cho các khoa để trả cho sinh viên.

Có một số điểm cần lưu ý Trung tâm Thông tin - Thư viện thông báo đến các khoa đề nghị Khoa thông báo tới sinh viên như sau:

- Sinh viên của khoá này mà chưa có thẻ là do thiếu ảnh (ảnh xấu, chưa chụp ảnh) đề nghị sinh viên nộp 01 ảnh (3x4) cho giáo vụ khoa gửi về cho Trung tâm trước ngày 15/11/2014 để có ảnh làm thẻ.

- Khoa hướng dẫn để sinh viên có ý thức bảo quản thẻ tránh hỏng, mất. Trong trường hợp mất thẻ, sinh viên làm đơn theo mẫu có xác nhận và nộp kinh phí làm lại thẻ cho giáo vụ khoa gửi qua địa chỉ Email: thuvien@hou.edu.vn; thuvienhou@gmail.com chỉ sau 2 ngày Trung tâm trả lại thẻ cho khoa. Trường hợp sai thông tin cá nhân và ảnh, sinh viên gặp trực tiếp Trung tâm trong các ngày làm việc trong tuần để giải quyết làm lại ngay.

Địa chỉ Trung tâm: Tòa nhà An Huy, Lô GD-1B Cụm KCN Ngọc Hồi, Thanh trì, Hà Nội

Website: http://thuvien.hou.edu.vn

Điện thoại: 04.62885007

Trân trọng cảm ơn.

                                                GIÁM ĐỐC

                                                  (đã ký)

 

 

                                             Phạm Đức Vọng